BreinCollectief
Omgevingszorg

Een totaalvisie op de invloed van de omgeving op gedrag en welzijn van mensen met dementie.

Ons aanbod Over ons

BreinCollectief
Omgevingszorg

Een totaalvisie op de invloed van de omgeving op gedrag en welzijn van mensen met dementie.

Ons aanbod Over ons

Onder de omgeving verstaan wij:

De fysieke omgeving

De architectuur, bouw en inrichting van de woon -leefomgeving, ook de buitenruimte.

De werk-leefprocessen

De manier waarop hulp en zorg wordt geboden. En de manier van bejegenen.

De dag- en tijdsbesteding

Hoe we dag- en tijdsbesteding aanbieden en contact maken.

Prikkelverwerking

Mensen met dementie worden in toenemende mate afhankelijk van prikkels uit de omgeving. De prikkelverwerking in het brein is verstoord. Hierdoor kan iemand zijn gedrag niet meer uit zichzelf sturen. Gedrag wordt meer en meer bepaald door de omgeving. Een ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van onbegrepen (probleem)gedrag. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, reflexmatig en intuïtief op omgevingsprikkels. De Brein Omgeving Methodiek™ van dr. Anneke van der Plaats is op deze belangrijke inzichten uit de neurowetenschappen gebaseerd.

Omgevingszorg met behulp van de Brein Omgeving Methodiek™

Door de omgeving en het gedrag van mensen met dementie methodisch te observeren ontstaat inzicht in ontregelende situaties en storende prikkelbronnen. Dit geeft praktische handvatten voor optimale ‘Omgevingszorg’: het toepassen van verbeteringen in de leefomgeving van mensen met dementie. Het resultaat is een zichtbaar positieve uitwerking op het gevoel van welbevinden. De stress vermindert en niet begrepen (probleem) gedrag neemt af.

Bekijk ons aanbod.

Dr. Anneke van der Plaats:

“Ik ontdekte dat we zelf de sleutel tot verandering in handen hebben. De Brein Omgeving Methodiek™ geeft mantelzorgers en professionals praktische handvatten bij het afstemmen van de omgeving op mensen met dementie, (N)AH en in de ouderen psychiatrie’’.

Moderne Hersenkunde Brein Omgeving Methodiek™

Bekijk ons aanbod aan lezingen, cursussen, advies en handige producten

Lezing ‘De wondere wereld van dementie’

In de lezing ‘De wondere wereld van dementie’ krijgt u een verrassende kijk op het brein van mensen met dementie en uw eigen brein. Duidelijk wordt wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag. Het in de praktijk toepassen van kennis uit de neurowetenschappen heeft onmiddellijk een positief effect op het gedrag van bewoners, medewerkers en uzelf. Een inzichtelijk verhaal dat direct voor iedereen begrijpelijk is. Een echte eyeopener!

Lezing ‘De omgeving als kompas voor het brein’

De lezing ‘Inrichten voor dementie’ gaat dieper in op de grote betekenis van de fysieke omgeving voor mensen met een beschadigd brein (Neuroarchitectuur). Dankzij kennis uit verschillende wetenschappelijke disciplines is bekend dat de omgeving een grotere invloed heeft op de kwaliteit van leven en gedrag van mensen die zorg nodig hebben, dan op welke andere groep ook. Met de huidige kennis en ervaring zijn er grote effecten te bereiken door te kijken naar de continue wisselwerking tussen de omgeving en de gebruiker.

Meer informatie

Bekijk ons aanbod aan lezingen, cursussen, advies en handige producten

Basisopleiding met praktijktraining & coaching voor teams

Het team leert het gedrag van iemand met dementie beter te observeren en kan ongunstige situaties herkennen en verbeteren waardoor er een beter woon-leefklimaat ontstaat en onbegrepen gedrag afneemt.

Basisopleiding ‘Omgaan met
dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’

Deze cursus helpt deelnemers de omgeving van mensen met dementie te observeren en te bepalen welke veranderingen daarin kunnen worden aangebracht om het woon-leefklimaat te verbeteren.

Opleiding
‘Brein Omgeving Coach’

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter duiden. Aanpassingen in de fysieke omgeving, werk-leefprocessen en tijdbesteding zijn in gang gezet. U kunt collega’s coachen.

Bekijk ons aanbod aan lezingen, cursussen, advies en handige producten

Cursus Casemanagers en individuele begeleiders

Voor casemanagers en individuele begeleiders. De deelnemers kunnen mensen met dementie, mantelzorgers en collega’s beter begeleiden bij het creëren van een gunstige omgeving thuis.

Cursus Cliëntenraad ‘Intramuraal & Extramuraal’

Leden van de cliëntenraad kunnen de belangen van bewoners met een hersenbeschadiging beter behartigen met goed onderbouwde adviezen volgens de Brein-Omgeving Methodiek™.

Cursus ‘Omgevingszorg voor zorgondersteuners’

Zorgondersteuners leren welke noodzakelijke rol zij vervullen bij het creëren van een gunstige omgeving voor mensen met dementie. Zij ontdekken wat ze wel én niet moeten doen om hen goed te helpen.

Bekijk ons aanbod aan lezingen, cursussen, advies en handige producten

Cursus ‘Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie’

Waar moet de fysieke omgeving aan voldoen om mensen met dementie een gunstige leefomgeving te bieden waarin zij zich prettig voelen.

Cursus
‘Familieparticipatie’

U leert hoe u volgens de Brein-Omgeving Methodiek™ mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers kunt betrekken bij de zorg en begeleiding van mensen met dementie.

Cursus ‘Zinvolle dagbesteding’

Deze cursus helpt deelnemers een zinvolle dagbesteding te ontwikkelen volgens de Brein Omgeving Methodiek™

Bekijk ons aanbod aan lezingen, cursussen, advies en handige producten

Workshop ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem) gedrag’

Na deze workshop kunt u de omgeving van mensen met dementie beter observeren en duiden. U kunt uw eigen gedrag en dat van uw collega’s hierin beschouwen en bepalen of interactie moet veranderen.

Workshop ‘Ontwikkelen en realiseren van beleefplekken’

U leert het belang van beleefplekken voor het brein van mensen met dementie te begrijpen en weet welke eisen er gesteld worden aan een voor hen geschikte beleefplek.