De fysieke omgeving op basis van de moderne hersenkunde

De fysieke omgeving op basis van de moderne hersenkunde
Ontwerp & Advies – Architectuur,
Bouw en Inrichten van binnen en buitenruimten

 

Ontwerp & Advies – Bouw en Inrichten van binnen en buitenruimten

Zorgstandaard Dementie 2020 beveelt Omgevingszorg aan in aanbeveling no 22.
“Omgevingszorg is van toepassing op zowel de binnen- als buitenruimte en heeft betrekking op het terrein van inrichting, apparatuur, licht, lucht, geluid, warmte of bouwkundig gebied. Personen met dementie hebben een sterke gevoeligheid en verminderend aanpassingsvermogen als het gaat om de omgevingsfactoren (Verbraeck & Plaats, 2016). Een goede omgeving draagt bij aan een zinvol bestaan en kan een bijdrage leveren in het beperken van probleemgedrag”.

De psycholoog Lawton, M.P heeft in 1973 geschreven dat de omgeving inclusief het gebouw, zich moet aanpassen aan ouderen. Hij heeft onderzoeken gedaan die mooie verhalen hebben opgeleverd over hoe verzorgingshuizen zaken probeerden weg te houden van hun bewoners en hoe jammerlijk dat mislukte. Het concept van Lawton is bekend bij architecten en toch zien wij in seniorenappartementen en verpleeghuizen weinig tot geen aanpassingen die voor ouderen nodig zijn. 

Dr. Anneke van der Plaats ontwikkelde de Brein-Omgeving Methodiek BOM in 2008, een visie en methode op de invloed van de (totale) omgeving op mensen met dementie. De fysieke omgeving is een van pijlers in deze methode, naast tijdsbesteding, het dagelijkse leven en de bejegening.  Ook zij zegt dat de omgeving zich moet aanpassen aan mensen met een hersenbeschadiging.

Het afgelopen jaar heeft het BreinCollectief het advies ontwikkelt gericht op implementatie van het advies. Zoals we dat ook doen met de cursussen.

Het doel is met alle disciplines betrokken, rond een nieuwbouw, renovatie en inrichtingsproject een concept van de fysieke omgeving te realiseren. Het resultaat: een gunstig woon-, leef- en zorgomgeving waarin mensen met hersenbeschadiging optimaal kunnen functioneren en minder onbegrepen gedrag vertonen.


QuickScan

Wij starten met een QuickScan. Dat houdt in dat wij op uw locatie uw vraag verkennen aan de hand van een door u georganiseerde rondleiding. U krijgt van ons een beknopte uitleg van de BOM en onze aanpak. Daarna besluit U of de volgende fase nodig is.

SlowScan

De volgende fase is de SlowScan. Dit is een diepgaand onderzoek naar factoren in de fysieke omgeving die het gedrag van mensen met een hersenbeschadiging negatief of positief beïnvloeden. Het factorenonderzoek leidt tot een Brein -Omgeving Advies. Onze werkmethode is met personeel werkzaam op de locatie en verantwoordelijkheid dragend voor de locatie het factoren onderzoek uit te voeren.

Hebt u belangstelling voor een eerste gesprek hierover neem dan contact op met

info@breincollectief.nl
Erica van de Veerdonk of Peter Peltzer 

Terug naar aanbod