Scholing en Training
Brein Omgeving Methodiek™ (BOM)

Overzicht 2023 – 2024

Scholing en Training
Overzicht 2021

Een hele dag waarin de Brein-Omgeving Methodiek wordt uitgelegd. Waarom mensen met een beschadigd brein zich vaak niet veilig voelen en hoe u kunt helpen een gunstige omgeving te creëren.

Meer informatie

Begrijp de werking van de hersenen in een Gunstige Omgeving. Met de uitleg van de BOM in de hand wordt onbegrepen gedrag verklaard. Maar ook wordt uitgelegd hoe wij dat kunnen veranderen.

Meer informatie

Een gunstige leefomgeving creëren op basis van moderne hersenkunde. Praktische workshop om meer zicht te krijgen op de inrichting van de fysieke omgeving en het creëren van beleefplekken.

Meer informatie

Begrijpen wat een zinvolle dagbesteding is en daarmee deskundig de BOM inzetten voor tijdsbesteding. De workshop richt zich op zorgondersteuners en huiskamerassistenten (niveau 1 en 2).

Meer informatie

Deze cursus richt zich op de zorgmedewerkers van alle niveaus in de zorgteams. De BOM op maat en in-company brengt kwaliteitsverbetering op de inhoud en op de samenwerking. Ook voor het personeel leidt dat tot gunstigere werkomstandigheden, tot minder werkdruk.

Meer informatie

Met de BOM in de hand kan élke zorgverlener mensen met een hersenbeschadiging beter verzorgen, in de ouderenzorg of bij NAH.
Zij zien allemaal de effecten en worden zich met deze
cursus bewust hoe zij gunstige momenten maken voor de cliënten.

Meer informatie

De BOM is een methode met heel veel praktische handvatten voor verzorgenden en verpleegkundigen.
De werking van de hersenen wordt zo uitgelegd dat u uw cliënten gaat begrijpen.

Meer informatie

 

 

Deze cursus leert wijkverpleegkundigen, casemanagers en verzorgenden hoe zij bij de mensen thuis de BOM kunnen introduceren en toepassen. Ook therapeuten en maatschappelijk werk hebben hier baat bij.

Meer informatie

Met deze cursus kunt u gericht onderzoek doen naar gunstige en ongunstige factoren in binnen- en buitenruimten. Met de opgedane kennis kunt u een plan maken voor interieur, tuin en gebouw waarbij u zich baseert op de inzichten van de BOM. Hiermee voldoen de woon- en leefruimten aan een Gunstige Omgeving. Deze cursus draagt bij aan uw vakkennis door deze te integreren met de BOM.

Onder voorbehoud

Begrijpen wat een zinvolle dagbesteding is en daarmee deskundig de BOM inzetten voor tijdsbesteding. De cursus richt zich op zorg-professionals (tenminste 3 jaar ervaring); activiteiten-begeleiders, huiskamer-vader/moeder, therapeuten (ergo e.a.), coördinatoren welzijn. In de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg, NAH of thuiszorg.

Onder voorbehoud

Doorgronden van dagelijkse levensverrichtingen en het deskundig inzetten van de BOM voor werkpocessen. De cursus richt zich op professionele zorgverleners in de verpleging, de wijkzorg, psychogeriatrie, ouderenzorg en NAH vanaf niveau 2.

Onder voorbehoud

Doorgronden van probleem-gedrag. Met de BOM analyseren en deskundig oplossen van probleem-gedrag. De cursus richt zich op de professionele (5 jaar ervaring) zorgverlener van personen met een hersenbeschadiging (ook NAH) in verpleging en wijkzorg, GVP,  als therapeut, coördinator welzijn of huiskamer-vader/moeder.

Onder voorbehoud

Met deze opleiding wordt een zorgprofessional een specialist van de Brein-Omgeving Methodiek. Na het doorgronden van de methode komen al haar toepassings-gebieden aan bod. De invoering in een organisatie over de hele bandbreedte van de BOM wordt getraind. Verschillende begeleide opdrachten in de eigen organisatie sluiten de training af.

Meer informatie

Met deze opleiding wordt een zorgprofessional een specialist voor het oplossen van probleemgedrag. Hersenbeschadigingen doorgronden kan specifieke inzichten vereisen. Daar richten wij ons hier op. En dan blijkt dat wij ook voor die groep met de BOM een Gunstige Omgeving kunnen creëren.

In ontwikkeling