Scholing en Training
Brein Omgeving Methodiek™ (BOM)

Overzicht 2022

Scholing en Training
Overzicht 2021

Een hele dag waarin de Brein-Omgeving Methodiek wordt uitgelegd. Waarom mensen met een beschadigd brein zich vaak niet veilig voelen en hoe u kunt helpen een gunstige omgeving te creëren.

! tijdelijke doorverwijzing
Voor meer informatie over deze korte cursus en aanmelden klikt u door naar BreinPlaats.nl

Meer informatie

Aanvang: 7 november 2022
Lessen: 1 hele dag
Kosten: € 249,- incl. btw

Begrijp de werking van de hersenen in een Gunstige Omgeving. Met de uitleg van de BOM in de hand wordt onbegrepen gedrag verklaard. Maar ook wordt uitgelegd hoe wij dat kunnen veranderen.

! tijdelijke doorverwijzing
Voor meer informatie over deze korte cursus en aanmelden klikt u door naar BreinPlaats.nl

Meer informatie

Aanvang: 14 september 2022
Lessen: 1 hele dag
Kosten: € 249,- incl. btw 

Een gunstige omgeving creëren op basis van moderne hersenkunde. Praktische workshop om meer zicht te krijgen op de inrichting van de fysieke omgeving en het creëren van beleefplekken.

! tijdelijke doorverwijzing
Voor meer informatie over deze korte cursus en aanmelden klikt u door naar BreinPlaats.nl

Meer informatie

Aanvang: 19 september 2022
Lessen: 1 hele dag
Kosten: € 249,- incl. btw

Met de BOM in de hand kan élke zorgverlener mensen met een hersenbeschadiging beter verzorgen, in de ouderenzorg of bij NAH. Zij zien allemaal de effecten en worden zich met deze cursus bewust hoe zij gunstige momenten maken voor de cliënten.

! tijdelijke doorverwijzing
Voor meer informatie over deze korte cursus en aanmelden klikt u door naar BreinPlaats.nl

Meer informatie

Aanvang: In overleg
Lessen: 3 dagdelen
Kosten: € 349,- incl. btw

Brein Omgeving Methodiek™ in de thuiszorg, is relatief onbekend in de thuszorg. In deze cursus leren thuiszorgmedewerkers hoe zij bij de mensen thuis de BOM kunnen introduceren en toepassen. 

! tijdelijke doorverwijzing
Voor meer informatie over deze korte cursus en aanmelden klikt u door naar BreinPlaats.nl

Meer informatie

Aanvang: 28 september 2022 
Lessen: 3 dagdelen
Kosten: € 349,- incl. btw

Begrijpen wat een zinvolle dagbesteding is en daarmee deskundig de BOM inzetten voor tijdsbesteding. De workshop richt zich op zorgondersteuners en
huiskamerassistenten (niveau 1 en 2).

! tijdelijke doorverwijzing
Voor meer informatie over deze korte cursus en aanmelden klikt u door naar BreinPlaats.nl

Onder voorbehoud

Aanvang: niet gepland
Lessen: 2 dagdelen
Kosten: € 249,- incl. btw

De BOM is een methode met heel veel praktische handvatten voor verzorgenden en verpleegkundigen.
De werking van de hersenen wordt zo uitgelegd dat u uw cliënten gaat begrijpen. 

Meer informatie

Aanvang: maart 2023
Lessen: 11 dagdelen
Kosten: € 1950,- incl. btw

Deze cursus leert wijkverpleegkundigen, casemanagers en verzorgenden hoe zij bij de mensen thuis de BOM kunnen introduceren en toepassen. Ook therapeuten en maatschappelijk werk hebben hier baat bij.

Onder voorbehoud

Aanvang: niet gepland
Lessen: 11 dagdelen
Kosten: € 1950,- incl. btw

Deze cursus richt zich op de zorgmedewerkers van alle niveaus in de zorgteams. De BOM op maat en in-company brengt kwaliteitsverbetering op de inhoud en op de samenwerking. Ook voor het personeel leidt dat tot gunstigere werkomstandigheden, tot minder werkdruk.

Meer informatie

Aanvang: In overleg
Lessen: 11 dagdelen
Kosten: € 1950,- incl. btw

Met deze cursus kunt u gericht onderzoek doen naar gunstige en ongunstige factoren in binnen- en buitenruimten. Met de opgedane kennis kunt u een plan maken voor interieur, tuin en gebouw waarbij u zich baseert op de inzichten van de BOM. Hiermee voldoen de woon- en leefruimten aan een Gunstige Omgeving. Deze cursus draagt bij aan uw vakkennis door deze te integreren met de BOM.

Onder voorbehoud

Aanvang: niet gepland
Lessen: 10 dagdelen
Kosten: € 2350,- incl. btw

Doorgronden van dagelijkse levensverrichtingen en het deskundig inzetten van de BOM voor werkpocessen. De cursus richt zich op professionele zorgverleners in de verpleging, de wijkzorg, psychogeriatrie, ouderenzorg en NAH vanaf niveau 2.

Onder voorbehoud

Aanvang: niet gepland
Lessen: 11 dagdelen
Kosten: € 1995,- incl. btw

Begrijpen wat een zinvolle dagbesteding is en daarmee deskundig de BOM inzetten voor tijdsbesteding. De cursus richt zich op zorg-professionals (tenminste 3 jaar ervaring); activiteiten-begeleiders, huiskamer-vader/moeder, therapeuten (ergo e.a.), coördinatoren welzijn. In de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg, NAH of thuiszorg.

Onder voorbehoud

Aanvang: niet gepland
Lessen: 9 dagdelen
Kosten: € 1650,- incl. btw

Doorgronden van probleem-gedrag. Met de BOM analyseren en deskundig oplossen van probleem-gedrag. De cursus richt zich op de professionele (5 jaar ervaring) zorgverlener van personen met een hersenbeschadiging (ook NAH) in verpleging en wijkzorg, GVP,  als therapeut, coordinator welzijn of huiskamer-vader/moeder.

Onder voorbehoud

Aanvang: niet gepland
Lessen: 11 dagdelen
Kosten: € 2195,- incl. btw

Met deze opleiding wordt een zorgprofessional een specialist van de Brein-Omgeving Methodiek. Na het doorgronden van de methode komen al haar toepassings-gebieden aan bod. De invoering in een organisatie over de hele bandbreedte van de BOM wordt getraind. Verschillende begeleide opdrachten in de eigen organisatie sluiten de training af.

Meer informatie

Aanvang: 28 januari 2023
Lessen: 12 hele dagen en 4 dagdelen
Kosten: € 5990,- incl. btw

Met deze opleiding wordt een zorgprofessional een specialist voor het oplossen van probleemgedrag. Hersenbeschadigingen doorgronden kan specifieke inzichten vereisen. Daar richten wij ons hier op. En dan blijkt dat wij ook voor die groep met de BOM een Gunstige Omgeving kunnen creëren.

In ontwikkeling

Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW