Moderne hersenkunde
Omslag in denken

Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen
De manier waarop ondersteuning en zorg wordt geboden én hoe die wordt ervaren.

Moderne hersenkunde
Omslag in denken

Ook hier wordt e.e.a. geactualiseerd.