Brein Omgeving Methodiek™
Handelingspersectief

Brein Omgeving Methodiek™
Handelingsperspectief

Praktische Methodiek

De Brein Omgeving Methodiek™  is zowel een observatie als meetinstrument waarmee  de omgeving van mensen met dementie in kaart  wordt gebracht. Deze wetenschappelijke methodiek is door dr. Anneke van der Plaats ontwikkeld. Het  is interdisciplinair ontworpen en  toepasbaar in alle situaties en voor alle soorten hersenaandoeningen (psychogeriatrie, verstandelijke gehandicaptenzorg, gerontopsychiatrie).

Belangrijke volgorde

De Brein Omgeving Methodiek (BOM™) kent een belangrijke volgorde. Eerst wordt de fysieke omgeving (het gebouw, de inrichting e.d.) in kaart gebracht. Ook wordt het gedrag van bewoners gedurende belangrijke momenten van de dag  geobserveerd. Vervolgens worden de werkprocessen (broodmaaltijd en daarna de warme maaltijd  geobserveerd, aangepast en geoefend.  Medewerkers leren ook hoe zij met het ritme van de dag aangename, eenvoudige en gevarieerde activiteiten kunnen aanbieden. Deze worden afgewisseld met momenten van rust.

Medewerkers zijn de regisseurs van de dag. Hierdoor verdwijnt al een deel van de stress en daarmee het onbegrepen gedrag. Als gevolg van de veranderingen ontstaat er meer  tijd voor de medewerkers om aangename activiteiten met de bewoners/gasten te doen.

Brein Omgeving Coach

BreinCollectief leidt daarvoor ‘Brein Omgeving Coaches’ op. Zij spelen een cruciale rol bij het borgen van de methodiek in de organisatie.

De situatie verandert zodanig dat de mens(en) met een hersenaandoening vooral doelgerichte, gunstige prikkels krijgen. Dit stelt hen in staat als vanzelf de dagelijkse gang van zaken intuïtief te beleven en overeenkomstig adequaat gedrag te vertonen. Met andere woorden: begrijpelijk gedrag.

Deze aanpak vindt zowel in de zorginstelling plaats, als in de thuissituatie, dagbehandeling en dagopvang.

Interventies op basis van Brein Omgeving Methode (BOM™)  worden toegepast  in deze volgorde:

  • de fysieke omgeving:
    architectuur, de bouw en inrichting van het gebouw, de huiskamers, de sanitaire ruimtes, de gangen,
    beleefplekken, licht, geluid en de buitenruimte e.d;
  • de werkprocessen:
    de manier waarop de zorg en hulp wordt georganiseerd (o.a. de broodmaaltijd, de warme maaltijd) en de bejegening;
  • dag- en tijdsbesteding hoe dagstructuur en zingeving wordt geboden. En de interactie van – en met mensen met dementie en collega’s.