Moderne hersenkunde
Omslag in denken

De dag- en tijdsbesteding
Hoe we een zinvolle dag- en tijdsbesteding aanbieden.

Moderne hersenkunde
Omslag in denken

Ook hier wordt e.e.a. geactualiseerd.