Missie & Visie

Het BreinCollectief beoogt een samenleving die optimaal is afgestemd op mensen met dementie en andere vormen van hersenschade. Een dementievriendelijke maatschappij waarin we, met elkaar, bijna als vanzelf veel beter kunnen functioneren. Daar een wezenlijke bijdrage aan leveren, dat is het hoogste doel van onze talentenorganisatie. Ieder lid van BreinCollectief brengt zijn/haar eigen specialisatie, de nodige kennis, kunde en ervaring in om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

Missie & Visie

Missie & Visie

Missie &Visie
Na haar pensionering heeft Dr. Anneke van der Plaats haar gedachtengoed geformuleerd, uit wat ze zoal gezien had in haar dagelijks werk (Sociaal Geriater werkzaam bij mensen met een hersenbeschadiging en dementie) en, uit wat ze leerde in haar studie neurologie in samenspraak met Professor A.R. Cools. Daarna is er in 2008 meteen het boek ‘de wondere wereld van dementie’ uitgekomen en is ze begonnen aan het verspreiden van haar gedachtegoed. Ze ontmoette veel enthousiasme bij familie en zorgmedewerkers. Gedurende de jaren van haar lezingen onderzocht ze nauwgezet of haar gedachtengoed goed genoeg was voor implementatie en borging in de zorg. Ze zocht mensen die haar daarbij konden helpen, ze zocht mensen die het verhaal de ‘wondere wereld van dementie’ konden vertellen en ze zocht mensen die het verhaal bij de mensen met dementie konden brengen. In de Brein-Omgeving Methodiek (BOM) is het gedachtengoed van Anneke opgenomen. De BOM draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de werkpraktijk van zorgmedewerkers én betere zorg voor mensen met dementie. Dat was ook het moment dat ze vroeg aan haar familie haar gedachtegoed te beschermen en het BreinCollectief aan te sturen.
Er waren inmiddels nog twee boeken verschenen. Zie publicaties. Ook in België heeft Anneke haar gedachtengoed verspreid. Op verschillende plaatsen net zoals in Nederland wordt er gewerkt met de Methodiek en komen mensen naar de cursus in Wolfheze. Haar laatste boek is in het Chinees vertaald en is daar ook uitgebracht. Heel regelmatig wordt het gedachtegoed van Anneke van der Plaats aangehaald in boeken die gaan over dementie.
De BOM is een Methodiek die in de uitvoerende zorgpraktijk tot haar recht komt en recht doet aan mensen met hersenbeschadiging en dementie. En door zorgmedwerkers goed begrepen, uitgevoerd en geborgd wordt. Zij zijn de ambassadeurs.

Meerwaarde
De Brein-Omgeving Methodiek brengt naast kwaliteitsverbetering op de inhoud van het werk ook een kwaliteitsverbetering in de samenwerking van het zorgteam. Talent erkenning, acceptatie van sterke en zwakke kanten spelen hierin de hoofdrol.

De opdracht van het Breincollectief
Wij, het BreinCollectief zetten het gedachtengoed van Anneke voort door de Brein-Omgeving Methodiek te verspreiden middels scholing, implementatie, borging, doorontwikkeling en bescherming.

Kerntaken van Breincollectief
Dialoog
Wij zijn en blijven in contact met familie en zorgmedwerkers om afstemming te bewerkstellingen in verwachtingen ten aanzien van het werken en meerwaarde van de Brein Omgeving Methode.

Begeleiding

Wij bieden begeleiding na de cursus aan zorgmedewerkers/cursisten door het stimuleren van netwerk groepen, ondersteuning en facilitering, intervisies en bijeenkomsten.

Onderzoek

Breincollectief onderzoekt samen met wetenschappers de effecten van de methodiek om de voortschrijdende inzichten theoretisch te onderbouwen en methodiek verder te ontwikkelen.


Missie &Visie

Na haar pensionering heeft Dr. Anneke van der Plaats haar gedachtengoed geformuleerd, uit wat ze zoal gezien had in haar dagelijks werk (Sociaal Geriater werkzaam bij mensen met een hersenbeschadiging en dementie) en, uit wat ze leerde in haar studie neurologie in samenspraak met Professor A.R. Cools. Daarna is er in 2008 meteen het boek ‘de wondere wereld van dementie’ uitgekomen en is ze begonnen aan het verspreiden van haar gedachtegoed. Ze ontmoette veel enthousiasme bij familie en zorgmedewerkers. Gedurende de jaren van haar lezingen onderzocht ze nauwgezet of haar gedachtengoed goed genoeg was voor implementatie en borging in de zorg. Ze zocht mensen die haar daarbij konden helpen, ze zocht mensen die het verhaal de ‘wondere wereld van dementie’ konden vertellen en ze zocht mensen die het verhaal bij de mensen met dementie konden brengen. In de Brein-Omgeving Methodiek (BOM) is het gedachtengoed van Anneke opgenomen. De BOM draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de werkpraktijk van zorgmedewerkers én betere zorg voor mensen met dementie. Dat was ook het moment dat ze vroeg aan haar familie haar gedachtegoed te beschermen en het BreinCollectief aan te sturen.
Er waren inmiddels nog twee boeken verschenen. Zie publicaties. Ook in België heeft Anneke haar gedachtengoed verspreid. Op verschillende plaatsen net zoals in Nederland wordt er gewerkt met de Methodiek en komen mensen naar de cursus in Wolfheze. Haar laatste boek is in het Chinees vertaald en is daar ook uitgebracht. Heel regelmatig wordt het gedachtegoed van Anneke van der Plaats aangehaald in boeken die gaan over dementie.
De BOM is een Methodiek die in de uitvoerende zorgpraktijk tot haar recht komt en recht doet aan mensen met hersenbeschadiging en dementie. En door zorgmedwerkers goed begrepen, uitgevoerd en geborgd wordt. Zij zijn de ambassadeurs.


Meerwaarde

De Brein-Omgeving Methodiek brengt naast kwaliteitsverbetering op de inhoud van het werk ook een kwaliteitsverbetering in de samenwerking van het zorgteam. Talent erkenning, acceptatie van sterke en zwakke kanten spelen hierin de hoofdrol.

De opdracht van het Breincollectief
Wij, het BreinCollectief zetten het gedachtengoed van Anneke voort door de Brein-Omgeving Methodiek te verspreiden middels scholing, implementatie, borging, doorontwikkeling en bescherming.
Kerntaken van Breincollectief:

Dialoog

Wij zijn en blijven in contact met familie en zorgmedwerkers om afstemming te bewerkstellingen in verwachtingen ten aanzien van het werken en meerwaarde van de Brein Omgeving Methode.

Begeleiding

Wij bieden begeleiding na de cursus aan zorgmedewerkers/cursisten door het stimuleren van netwerk groepen, ondersteuning en facilitering, intervisies en bijeenkomsten.

Onderzoek

Breincollectief onderzoekt samen met wetenschappers de effecten van de methodiek om de voortschrijdende inzichten theoretisch te onderbouwen en methodiek verder te ontwikkelen.


Ontstaan en het verspreiden van het gedachtengoed.

Na haar pensionering heeft Anneke haar gedachtengoed geformuleerd, uit wat ze zoal gezien had in haar dagelijks werk (Sociaal Geriater werkzaam bij mensen met een hersenbeschadiging en dementie) en, uit wat ze leerde in haar studie neurologie in samenspraak met Professor A.R. Cools. Daarna is er in 2008 meteen het boek ‘de wondere wereld van dementie’ uitgekomen en is ze begonnen aan het verspreiden van haar gedachtegoed. Ze ontmoette veel enthousiasme bij familie en zorgmedewerkers. Gedurende de jaren van haar lezingen onderzocht ze nauwgezet of haar gedachtengoed goed genoeg was voor implementatie en borging in de zorg. Ze zocht mensen die haar daarbij konden helpen. Ze zocht mensen die het verhaal de ‘wondere wereld van dementie’ konden vertellen en ze zocht mensen die het verhaal bij de mensen met dementie konden brengen. Anneke raakte overtuigd van het gedachtengoed inmiddels genoemd de Brein-Omgeving Methodiek. Het bleek de moeite waard om in de zorg geïmplementeerd en geborgd te worden. Dat was ook het moment dat ze vroeg aan haar familie haar gedachtegoed te beschermen. Er waren inmiddels nog twee boeken verschenen. Ook in België heeft Anneke haar gedachtengoed verspreid. Op verschillende plaatsen net zoals in Nederland wordt er gewerkt met de Methodiek en komen mensen naar de cursus in Wolfheze. Haar laatste boek is in het Chinees vertaald en is daar ook uitgebracht.

De Brein-Omgeving Methodiek is een Methodiek die in de uitvoerende zorgpraktijk tot haar recht komt en recht doet aan mensen met hersenbeschadiging. En door zorgmedwerkers goed begrepen, uitgevoerd en geborgd wordt. Zij zijn de ambassadeurs van de BOM.

De Brein-Omgeving Methodiek brengt naast kwaliteitsverbetering op de inhoud van het werk ook een kwaliteitsverbetering in de samenwerking van het zorgteam. Talent erkenning , acceptatie van sterke en zwakke kanten spelen hierin de hoofdrol.


De opdracht van het Breincollectief 

Het BreinCollectief is opgericht om het gedachtengoed van Anneke van der Plaats, te verspreiden, te scholen, te implementeren, te borgen, verder te ontwikkelen en te beschermen. Met het ‘beschermen’ wil Anneke voorkomen dat haar gedachtengoed op den duur verdwijnt. Zo heeft ze uitgelegd dat wij moeten voorkomen dat familie en zorgmedwerkers teleurgesteld raken in hun verwachtingen van de Methodiek. Ze heeft gevraagd om de methodiek verder te ontwikkelen, voortschrijdend inzicht op te doen en met wetenschappers in gesprek te komen om onderzoek te doen naar de effecten van de methodiek. Zij wil dat haar Methodiek intact blijft, het een kan niet zonder het ander. Het verhaal is door Anneke verspreid en goed bevonden. Nu is het BreinCollectief aan zet om met cursussen en begeleiding de cursist bekwaam te maken in de Methodiek en vaardig te maken in het invoeren, uitvoeren en borgen van de Methodiek. Deze combinatie wordt het kwaliteitskenmerk van het BreinCollectief. Wij ontwikkelen hiermee de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats. Hiermee certificeren en accrediteren wij de cursussen.

 

Het BreinCollectief heeft om bovenstaande reden haar cursussen vernieuwd en aangevuld met implementatie (invoeren en uitvoeren) en borging. Steeds zal er aandacht vanuit de cursus zijn voor hoe de Methodiek in de zorg praktijk haar weg vindt en blijft vinden. Zorgmedewerkers die geschoold zijn hebben geleerd te zien dat het de ene keer wel werkt en de andere keer (nog) niet. En dat wat goed gewerkt heeft, nu niet meer werkt omdat het niet meer nodig is. Ze leren hierbij stil te staan en opnieuw te kijken wat er aan de hand is zonder de moed te verliezen omdat ze de Methodiek hebben leren kennen en kunnen toepassen.

Het BreinCollectief gaat nu ook cursisten stimuleren en faciliteren om na hun opleiding in  een netwerk plaats te nemen met regelmatig terugkerende intervisie en ondersteunings -bijeenkomsten om zich blijvend te bekwamen in de methodiek. Het BreinCollectief biedt de implementatie specialisten en de BOM specialisten ook na de cursus de gelegenheid docenten te raadplegen.

Het BreinCollectief gaat de Brein-Omgeving Methodiek als interventie onderbrengen bij Vilans.