Basiscursus
Thuiszorg
Brein Omgeving Methodiek™ 

Basiscursus – Thuiszorg
Brein Omgeving Methodiek™

 

Doelgroep
De opleiding richt zich op: wijkverpleegkundigen, casemanagers, verzorgende niveau 3 en 2, helpende, huishoudelijke hulpen. U komt regelmatig in principe wekelijks bij mensen thuis die te maken hebben met veroudering van de hersenen, dementie, verstandelijke beperking en psychiatrisch problematiek en de ouderenzorg. U bent tenminste drie jaar werkzaam in Thuiszorg. U heeft daarmee voldoende ervaring met de beoogde cliënt.
Behandelaren, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, die regelmatig behandel -begeleidingsverzoeken krijgen bij ouderen thuis en de effecten van hun adviezen willen verbeteren

Inschrijven

 

Basiscursus Thuiszorg 
Creëren van een Gunstige Omgeving voor mensen met veroudering van de hersenen en dementie

Inhoud
U leert de werking van gezonde hersenen en vooral beschadigde hersenen zoals door veroudering, dementie, CVA en verstandelijke /psychiatrische beperkingen. Het gaat over de gelijkenis in gedrag van mensen met beschadigde hersenen. Daar waar de Brein-Omgeving Methodiek™ (BOM) van betekenis is. U begrijpt waarom mensen met een hersenbeschadiging (steeds) minder goed in staat zijn om een Gunstige Omgeving voor zichzelf te maken of te vinden.

U maakt uitgebreid kennis met de BOM.
Vanuit alle onderdelen: fysieke omgeving, ADL/HDL, tijdsbesteding, bejegening en probleemgedrag ziet u wat de onderlinge samenhang en de invloed is op het gedrag van uw cliënten.

Observeren en Brein Omgeving Plan maken.
U oefent in het observeren van gunstige en ongunstige -factoren in de omgeving van uw cliënt. U observeert hoe uw cliënt de maaltijd gebruikt, Of u observeert het ochtend ritueel en vraagt zich af hoe dat verlopen is voor uw cliënt. Of u vraagt zich af wat er in de zorgomgeving gebeurd als uw cliënt angstig of boos is? Of u vraagt zich af wat uw cliënt zoal de hele dag doet? Of u observeert wie in de zorgomgeving een gunstige invloed heeft op uw cliënt. U maakt een observatieverslag. Daarna kiest u in overleg met de docent welke verbetering u kunt aanbrengen voor uw cliënt. U maakt een Brein-Omgeving Plan.

U blijft kijken totdat u gevonden heb wat de ongunstige factor is. U past de verbeteringen toe in samenspraak met de zorgomgeving van uw cliënt. U houdt toezicht op het verbeterproces. U observeert en analyseert het gedrag van uw cliënt.
Hierna maakt u een borgingsplan in overleg met de zorgomgeving van uw cliënt om de gewenste effecten te behouden.

Toetsing
Elke cursist krijgt een docent toegewezen voor persoonlijke begeleiding en deze toets u resultaten.
Steeds bespreekt u uw ervaringen in de les met de medecursisten en de docent. U krijgt in de les praktische handvatten hoe u verder gaat.

Afsluiting
Tijdens afsluiting van de opleiding presenteert u de resultaten van uw toepassingen. En daarmee beantwoordt u de vraag in hoeverre u in staat bent geweest een gunstige omgeving te creëren voor uw cliënt. Uw mede cursisten doen mee aan de beoordeling van uw eindresultaat. De beantwoording van deze vraag is tevens de eindtoets.

Er is voor de cursist na de afsluiting van de cursus extra begeleiding te verkrijgen.
Het creëren van een gunstige omgeving is een doorlopend proces. Het kan zijn dat de cursist bij het afronden van de cursus geconfronteerd wordt problemen waar ze nog graag begeleiding bij wil.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@breincollectief.nl


Duur van de opleiding en studie belasting.

De theorie vraagt 33 lesuren die gegeven worden in 5 hele dagen en 1 halve dag 11 dagdelen verspreid over 27 weken verdeeld over 7 maanden
Wij begroten 12 uur huiswerk per les. (gemiddeld 5 uur per week over 7 maanden)

Resultaat
U heeft nu voldoende basis kennis van de Brein-Omgeving Methodiek om bij gedragsveranderingen van uw cliënten de Brein-Omgeving Methodiek™ (BOM) toe te passen. U kunt nu een Brein-Omgeving Plan maken. U kunt met observatie, onderzoek doen naar gunstige- en ongunstige factoren die van invloed zijn. U kunt ongunstige factoren omzetten in gunstige factoren. U heb voldoende geoefend in hoe u de zorgomgeving van uw cliënt kunt betrekken bij de verbeteringen.
Ook kunt u blijven inspelen op veranderende behoeften door het monitoren en evalueren volgens uw borgingsplan.
U hebt zicht gekregen bij welk onderdeel in de BOM uw talent ligt. En u hebt zicht gekregen of u zich verder wil bekwamen in de BOM.

Toetsing en Certificering
De cursus wordt afgesloten met een toets. De docent beoordeelt u resultaat. U krijgt een certificaat.
U presenteert de resultaten van uw toepassingen. En daarmee stelt u de vraag aan uw mede cursisten in hoeverre u in staat bent geweest een gunstige omgeving te creëren voor uw cliënt(en)

Accreditatie
De opleiding wordt geaccrediteerd. De accreditatie vermeld de punten bij een BIG-registratie.

Uitvoering
De cursus wordt elk jaar aangeboden maar vereist 10 leerlingen. Aanvang: dinsdag 19 september 2023. 
Uiterlijk 4 weken voor geplande aanvang wordt de cursus definitief (uitgevoerd / geschrapt).

Lesdagen

1ᵉ lesdag: di. van 10.00 – 16.30 uur
2ᵉ lesdag: di. van 10.00 – 16.30 uur
3ᵉ lesdag: di. van 10.00 – 16.30 uur
4ᵉ lesdag: di. van 10.00 – 16.30 uur
5ᵉ lesdag: di. van 10.00 – 16.30 uur
6ᵉ lesdag: di. van 13.30 – 16.30 uur

Kosten
Inclusief het boek de dag door met dementie. Certificering, koffie, thee, lunch en de syllabus €1.950,= inclusief BTW.

In-Company
De cursus kan ook op de eigen locatie verzorgd worden. Kan op maat gemaakt worden. Maximaal 12 deelnemers Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Opleidinglocatie
Domus Locus
Wolfhezerweg 75
6874 AC Wolfheze

Terug naar Complete scholingsaanbod