Opleiding tot Specialist
Brein Omgeving Methodiek™ 

Opleiding tot Specialist
Brein Omgeving Methodiek™


Leergang Brein-Omgeving Specialist

U leert de Brein-Omgeving Methodiek BOM te doorgronden, toe te passen, te evalueren en te borgen om positief bij te dragen aan het welzijn en welbevinden van mensen met beschadigd brein. Met als resultaat geen of minder probleemgedrag.

Leeruitkomst
Na deze leergang kunt u gericht onderzoek doen naar gunstige- en ongunstige factoren in de omgeving van uw cliënten. Met het totaalbeeld van de omgeving kunt u een Brein-Omgeving Plan opstellen waarmee u de omgeving op alle deelgebieden verbetert. Ook kunt u blijven inspelen op veranderende behoeften door het periodiek monitoren en evalueren volgens het door u opgestelde borgingsplan.
U bent aan de hand van de acht inzichten van de BOM ook getraind om zorgmedewerkers, familie e.a. actoren te betrekken en te enthousiasmeren en te coachen in het verbeterproces dat altijd doorgaat.
U bent hierin een kundige en zelfstandige adviseur voor uw management voor de implementatie van alle facetten van de Brein-Omgeving Methodiek.
U kunt een bijdrage leveren aan het verder inhoudelijk ontwikkelen van de BOM door verslag te doen van de opgedane ervaringen met de effecten van de BOM.

Lessen

U leert de werking van gezonde hersenen en vooral beschadigde hersenen zoals door veroudering, dementie, CVA en verstandelijke /psychiatrische beperkingen.
U wordt getraind in het observeren van gunstige en ongunstige -factoren in de omgeving van uw cliënt en u onderzoekt en analyseert de invloed van de omgeving op het gedrag van uw cliënt. Met behulp van theorieën maakt U een Brein-Omgeving Plan.
U onderbouwt met de hersenkunde welke verbeteringen nodig zijn en legt uit hoe de verbeteringen uitgevoerd moet worden en wat en wie ervoor nodig is.

Training

U voert uw plan uit en houdt toezicht op het veranderproces. U observeert en analyseert gedrag van uw cliënt en past het plan steeds weer aan tot u geen verbetering meer vindt.
Hierna maakt u een borgingsplan om de gewenste effecten te behouden. U betrekt o.a. collega’s en familie omdat zij invloed hebben op het gedrag van uw cliënt.
U houdt toezicht op het borgingsproces gedurende de hele opleiding om te beoordelen of de veranderingen een blijvend positief effect hebben op uw cliënt(ten).

Verbinding lessen en praktijk

De opgedane theoretische kennis toetst u aan de praktijk door de opdrachten uit te voeren in uw werkpraktijk. Hierbij krijgt u persoonlijke begeleiding/supervisie om u te laten ondersteunen bij het vertalen van theorie naar uw praktijk. De begeleider bezoekt u op uw werklocatie en bespreekt met u en uw leidinggevende en het team waarmee u werkt, uw plan, uw ervaringen en de effecten. In dat overleg worden de voorstellen voor de implementatie besproken.

Attitude

U toont hierbij een lerende en reflectieve attitude door actief de observaties van u, uw begeleider, collega’s en andere betrokkenen mee te nemen in de intervisie en het bespreken van casuïstiek om zo uw deskundigheid als professional te verbeteren en van meerwaarde te zijn voor uw cliënten.

De deelnemer
De leergang richt zich op de professionele zorgverlener van personen met een hersenbeschadiging zoals veroudering, dementie, CVA, verstandelijke en psychiatrische beperkingen.
De professionals zijn de verzorgenden, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, casemanagers activiteitenbegeleiders, welzijnsmedewerkers, medewerkers dagbesteding, ergotherapeuten, orthopedagogen en zijn tenminste vijf jaar werkzaam in een van de werkvelden: de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg of thuiszorg.

Functies/beroepen

Voor zorgprofessionals: Vanaf niveau 3 is de leergang toegankelijk. Gediplomeerd verzorgenden niveau 3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau), of verpleegkundige niveau 4, Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS), Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP), Maatschappelijke Zorg Begeleider, Specifieke Doelgroepen, Maatschappelijke Zorg Begeleider Gehandicaptenzorg.

Niveau werkervaring

U bent tenminste vijf jaar werkzaam in de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg, NAH of thuiszorg.

Intake

Voorafgaand aan de opleiding houden wij met u een intakegesprek om uw beginsituatie en wederzijdse verwachtingen en doelen af te stemmen met betrekking tot deze leergang. Belangrijke punten om in te schatten of u de leergang aan kunt zijn: Moed, Onafhankelijkheid, Buiten de kaders durven te denken en Volhoudendheid.

ORGANISATORISCHE CRITERIA
Duur van de opleiding en studiebelasting
Het gaat hier om 101 contacturen inclusief de 2 begeleidingssessies van 3 uur, de excursie van 3 uur en 1 individueel begeleidingsuur per toets (5 uur).
De lessen worden gegeven in 12 hele dagen en in 4 dagdelen. Aantal dagdelen 28.
De Begeleidingssessies zijn 2 dagdelen op de eigen locatie. De excursie op een nader te bepalen locatie. In totaal 31 dagdelen in een periode van 19 maanden.
Zelfstudie is 15 uur per les/dagdeel is 420 uur

Minimum aantal deelnemers

10

Kosten

€ 5.990,= inclusief BTW
Inclusief het boek de dag door met dementie van de syllabus, certificering, koffie, thee en lunch.

Data en plaats

Er is nog geen datum vastgesteld.

Aanmelding/annulering

Uiterlijk 8 wkn voor geplande aanvang van de leergang wordt op basis van het aantal aangemelde deelnemers bepaald of de leergang definitief uitgevoerd wordt.
Meer informatie verstrekken wij u graag, zoals de uitgebreide folder.
Stuur Erica van de Veerdonk een mail via info@BreinCollectief.nl ook voor een telefonische afspraak.

Terug naar Complete scholingsaanbod