Basiscursus
Zorgondersteuners
Brein Omgeving Methodiek™ 

Basiscursus
Zorgondersteuners
Brein Omgeving Methodiek™ 

 


De cursist

De cursus richt zich op de zorgondersteuners niveau 1 en 2, vrijwilligers, personeelsleden in de facilitaire dienst en huishoudelijke hulpen van personen met een hersenbeschadiging. De cursist is werkzaam in de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg, NAH of de thuiszorg. Daarmee is er voldoende ervaring.


Basiscursus Zorg Ondersteuners volgens de 
Brein-Omgeving Methodiek™ (BOM)

Toepassen van een gunstig moment voor mensen met een hersenbeschadiging, dementie en niet begrepen gedrag.

Inhoud
U leert de werking van gezonde hersenen en vooral beschadigde hersenen zoals door veroudering, dementie, CVA en verstandelijke /psychiatrische beperkingen. Het gaat over de gelijkenis in gedrag van mensen met beschadigde hersenen. Daar waar de BOM van betekenis is. U begrijpt waarom mensen met een hersenbeschadiging (steeds) minder goed in staat zijn om een Gunstige Omgeving voor zichzelf te maken of te vinden.

U maakt kennis met de Methodiek. U leert dat het toepassen van de methodiek leidt tot een gunstige omgeving voor mensen met hersenbeschadiging. U leert dat een Gunstige Omgeving Onbegrepen gedrag voorkomt.

U bedenkt samen met de docent en enkele medecursisten een opdracht. U werkt de opdracht uit volgens de acht inzichten van de Brein-Omgeving Methodiek™.
In de laatst les komt u met 4 tot 6 mede cursisten bij elkaar en bespreekt u de uitvoering en de resultaten van de opdracht. U krijgt feedback van de docent en van uw medecursisten.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@breincollectief.nl


Duur van de opleiding en studie belasting

De cursus beslaat 5 dagdelen (15 uren) die gegeven worden in 2½ dag verdeeld over 15 weken.
Er is 5 uur huiswerk per dagdeel begroot.

Resultaat
U kunt de Brein-Omgeving Methodiek toepassen bij specifiek gedrag en bij veranderingen. U kunt goed observeren en gedrag duiden en u bent in staat de invloed van uw gedrag (en van anderen) kritisch te beschouwen.

Toetsing en Certificering
De cursus wordt afgesloten met een groepsgesprek met 4-6 medecursisten en de docent. Wanneer zij uw resultaat als voldoende beoordelen ontvangt u een certificaat.

Kosten
Wij verzorgen koffie, thee en lunch,
een syllabus met alle lesmateriaal
en een certificaat voor €860,- inclusief BTW

Planning
De cursus vereist een groepsgrootte van 12 tot 14 cursisten.
De cursus wordt twee maal per jaar aangeboden.
Uiterlijk 4 weken voor geplande aanvang informeren wij u of de planning definitief is.

In-Company
De cursus kan ook op de eigen locatie verzorgd worden en daarbij eventueel op maat gemaakt worden.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Terug naar Complete scholingsaanbod