Basisopleiding ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’.

Volgens de Brein-Omgeving Methode van Dr. Anneke van der Plaats
Intramuraal en Extramuraal

Deze cursus helpt deelnemers de omgeving van mensen met dementie te observeren en te bepalen welke veranderingen daarin kunnen worden aangebracht om het woon-leefklimaat te verbeteren.

Duur
De cursus duurt 6 dagdelen, 2 hele dagen en 2 halve dagen. Deze cursus wordt via BreinPlaats aangeboden. 

Kosten per deelnemer
De deelnemersprijs is €675,- (vrijgesteld van BTW). bij open inschrijving. 
Hierbij zijn inbegrepen, certificering, koffie, thee en lunch.

Incompany
De opleiding kan ook incompany verzorgd worden. Neem contact met ons op voor meer informatie en een kostenbegroting. 

Aantal deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 14

Toetsing en certificering
De cursus wordt afgesloten met een toets.

Studiebelasting
De studiedagen bestaan uit 3 lesuren per dagdeel. Voor elke studiedag moet rekening gehouden worden met 7 uren voorbereiding, uitvoering en verwerkingstaken.

Voor wie
Tenminste 2 jaar werkzaam in de psychogeriatrische zorg. Ruime ervaring in de omgang met mensen met dementie.


De cursus
In deze cursus ontdekken de deelnemers de invloed van de omgeving op het gedrag van mensen met dementie en NAH. Zij leren de basisprincipes van de Brein Omgeving Methode. Daardoor begrijpen zij welke belangrijke rol ze zelf kunnen spelen in het bepalen welke veranderingen in de omgeving gunstig zijn en waarom dit zo is. De woon-leefsituatie van bewoners/cliënten verbetert én de deelnemers krijgen meer voldoening in hun werk. De zorg wordt minder belastend.

Globale inhoud
Kennis van de werking van gezonde hersenen en van de hersenen van mensen met dementie;
Inrichten van de fysieke omgeving voor mensen met dementie;
Processen in het dagelijkse leven, bejegening en de invloed hiervan binnen de 24 uurs zorg;
Plan van aanpak voor een proces in het dagelijkse leven maken.

Teamtraining
Het trainen van een zorgteam om het plan van aanpak van de cursist te implementeren en te borgen is mogelijk. In overleg met de cursist wordt bekeken wat de kosten moeten zijn.

Startdata & Locatie
Domus Locus
Wolfhezerweg 75
6874 AC Wolfheze

Start september 2023

Donderdag 21 september, start om 09:30 uur – 16.30 uur (hele dag)
Donderdag 5 oktober, start om 13:30 uur -16.30 uur (middag)
Donderdag 23 november, start om 09:30 uur – 16.30 uur(hele dag )
Donderdag 21 december, start om 13:30 uur – 16.30 uur (middag)

Intake Meer informatie

Volgens de inzichten van dr. Anneke van der Plaats

De basisopleiding ‘omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag volgens de Brein Omgeving Methode’ is gebaseerd op recente kennis uit de neurowetenschappen over hoe het brein bij mensen met dementie functioneert. Een heel belangrijk inzicht is dat het gedrag van deze mensen steeds sterker afhankelijk wordt van de omgeving. Een ongunstige omgeving die niet is aangepast aan de capaciteiten van een beschadigd brein speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie.

Resultaat

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en duiden. Doordat u het gedag beter begrijpt, weet u wat er gedaan kan worden om het gevoel van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. Daardoor bent u in staat om op een professionele manier hulp, zorg en begeleiding aan te bieden. Waardoor probleemgedrag zal afnemen.

Door BreinPlaats & het BreinCollectief

BreinPlaats en het BreinCollectief is een samenwerkingsverband van deskundigen uit diverse disciplines die ‘Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en of een ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De Brein Omgeving Methode, die ontwikkeld werd door dr. Anneke van der Plaats, is een zéér grote inspiratiebron. Haar visie op Omgevingszorg wordt in de Zorgstandaard Dementie van harte aanbevolen. Alle opleidingen en cursussen van het BreinCollectief zijn in de loop der jaren door onze experts ontwikkeld.

De docenten van het BreinCollectief en BreinPlaats zijn: 

Peter Peltzer (docent)
Marike Wever (docent)
Ria de Vos (docent)
Erica van der Veerdonk (docent)
Resi Spijkers (acteur) 

Brein-Omgeving Methode

De opleiding is gebaseerd op belangrijke nieuwe inzichten uit de neuro-wetenschappen. Op basis hiervan heeft dr. Anneke van der Plaats de Brein-Omgeving Methode ontwikkeld. Mensen met dementie reageren vaak impulsief, niet weldoordacht. Het gedrag wordt sterk afhankelijk van ‘De Omgeving’. Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie. 

De methode helpt deelnemers aan de cursus om systematisch de omgeving van mensen met dementie te observeren en na te denken over verbeteringen die in deze omgeving kunnen worden aangebracht om het woon- leefklimaat af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.