Annetje Bootsma

Arts ouderengeneeskunde – Coach bij onbegrepen gedrag

Annetje Bootsma

Arts ouderengeneeskunde – Coach bij onbegrepen gedrag

Dr. Annetje Bootsma, (Specialist Ouderengeneeskunde) biedt consultatie en advies.

Zij is als arts gespecialiseerd in dementie, de hersenkunde en brein-omgevings-methodiek. Zij heeft haar eigen ouderenpraktijk, werkt bij Familysupporters, geeft les aan de universiteit en zorgverleners en werkt als consulent bij het CCE.
Zij luistert en analyseert de situatie, denkt mee vanuit een breed perspectief en geeft advies over een vervolg.
Soms helpt een kort gesprek, soms verwijst zij door naar een collega, soms biedt zij een huisbezoek aan voor observatie en onderzoek.

Thuis wonen met dementie
De meeste mensen met dementie wonen (nog) thuis. Zij worden ondersteund door hun partner en eventueel thuiszorgmedewerkers. Deze betrokkenen doen hun uiterste best, maar toch lopen situaties geregeld uit de hand.  Situaties zijn soms beangstigend omdat ze ‘’onverwachts’’ ontstaan. Men kan vaak niet begrijpen waarom hun partner, vader of moeder zo ‘’lelijk’’ doet.

Onbegrepen gedrag
Als de incidenten zich ophopen, weerstand toeneemt en betrokkenen zich machteloos voelen kun je spreken van ’probleem’ gedrag, ook wel onbegrepen gedrag genoemd.

Wat gebeurt er nu eigenlijk, wat ging er mis en hoe moet dit nu verder?

Het huidige beleid is dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit is een mooie gedachte. Echter, door weerstand, onbegrepen gedrag en onvoldoende ondersteuning thuis kan er makkelijk overbelasting en een crisis ontstaan. Het ergste dat iemand met dementie, zijn/haar familie, mantelzorgers kan overkomen is dan een spoedopname.

Breincollectief_Samenwerkingen_Anneke Bootsma

Contact met dr. Annetje Bootsma
www.ouderenpraktijk.nl