Scholing
Kennisverspreiding

Scholing
Kennisverspreiding

Opleidingen

Opleiding tot Brein Omgeving Coach ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’

U kunt teams coachen bij het bedenken en doorvoeren van veranderingen die nodig zijn om een gunstige omgeving voor ’t brein van mensen met dementie te creëren. U voert de eerste veranderingen door.
Meer informatie

Basisopleiding ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’

Deze cursus helpt deelnemers de omgeving van mensen met dementie te observeren en te bepalen welke veranderingen daarin kunnen worden aangebracht om het woon-leefklimaat te verbeteren.
Meer informatie

Basisopleiding met praktijktraining voor teams

Het team leert het gedrag van iemand met dementie beter te observeren en kan ongunstige situaties herkennen en verbeteren waardoor er een beter woon-leefklimaat ontstaat en onbegrepen gedrag afneemt.
Meer informatie

Cursussen

Cursus – Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie.

Een praktijkgerichte cursus. Veel mensen die bouwen en inrichten voor mensen met dementie zijn zich onvoldoende bewust dat kennis vanuit de neurowetenschappen nodig is om een gunstige woon-leefomgeving te kunnen creëren. U leert waar de bouw en inrichting van binnen- en buitenruimten aan moet voldoen om mensen met dementie een gunstige leefomgeving te bieden waarin zij zich prettig voelen.

Meer informatie

Cursus ‘Gunstige omgeving thuis’ voor Casemanagers en individuele begeleiders

Voor casemanagers en individuele begeleiders. De deelnemers kunnen mensen met dementie, mantelzorgers en collega’s beter begeleiden bij het creëren van een gunstige omgeving thuis.
Meer informatie

Cursus voor Cliëntenraden – Beter advies aan zorginstellingen

Leden van de cliëntenraad kunnen de belangen van bewoners met een hersenbeschadiging beter behartigen met goed onderbouwde adviezen volgens de Brein-Omgeving Methodiek™.
Meer informatie

Cursus – Familieparticipatie

U leert hoe u volgens de Brein-Omgeving Methodiek™ mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers kunt stimuleren om meer betrokken te zijn bij de zorg en begeleiding van mensen met dementie.
Meer informatie

Cursus – Omgevingszorg voor zorgondersteuners (niveau 1 en 2)

Zorgondersteuners leren welke noodzakelijke rol zij vervullen bij het creëren van een gunstige omgeving voor mensen met dementie. Zij ontdekken wat ze wel én niet moeten doen om hen goed te helpen.

Meer informatie

Cursus zinvolle dag- en tijdbesteding

Mensen met dementie zijn steeds minder goed in staat om zelf te bedenken wat zij zouden kunnen doen om de dag door te komen. ‘De grote verveling’ die zij hierdoor ervaren is een belangrijke oorzaak van niet begrepen (probleem)gedrag. Het aanbieden van zinvolle tijdsbesteding is daarom een heel belangrijk onderdeel van professionele zorg.
Meer informatie

Workshops

Praktische workshop Beleefplekken – Ontwikkelen en realiseren

U leert het belang van beleefplekken voor het brein van mensen met dementie te begrijpen en weet welke eisen er gesteld worden aan een voor hen geschikte beleefplek.

Meer informatie

Workshop – ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’

Na deze workshop kunt u de omgeving van mensen met dementie beter observeren en duiden. U kunt uw eigen gedrag en dat van uw collega’s hierin beschouwen en bepalen of interactie moet veranderen.

Meer informatie

Over ons

Dr. Anneke van der Plaats
Sociaal geriater, grondlegger Brein Omgeving Methodiek™

Drs. Erica van de Veerdonk
Sociaal gerontoloog, docent

Jos Slutter
Docent, adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH

Sylvia de Koning
Docent, Brein Omgevingsvormgever & adviseur nieuwbouw, renovatie PG

Lida Waterlander
Onderwijskundig adviseur en trainer

Jacqueline Rempt
Eigenaar dementie-winkel.nl

Ilja Kuijpers
Docent, Brein Omgeving Coach, actrice

Peter Peltzer
Docent, casemanager dementie, ggz verpleegkundige

Christa Roufs
Docent/trainer Brein Omgeving Methodiek, casemanager dementie, verpleegkundige

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.

Over ons

Dr. Anneke van der Plaats
Sociaal geriater, grondlegger Brein Omgeving Methodiek™

Drs. Erica van de Veerdonk
Sociaal gerontoloog, docent

Jos Slutter
Docent, adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH

Sylvia de Koning
Docent, Brein Omgevingsvormgever & adviseur nieuwbouw, renovatie PG

Lida Waterlander
Onderwijskundig adviseur en trainer

Jacqueline Rempt
Eigenaar dementie-winkel.nl

Ilja Kuijpers
Docent, Brein Omgeving Coach, actrice

Peter Peltzer
Docent, casemanager dementie, ggz verpleegkundige

Christa Roufs
Docent/trainer Brein Omgeving Methodiek, casemanager dementie, verpleegkundige

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.