Moderne hersenkunde
Omslag in denken

Scholing in de Brein-Omgeving Methodiek
Achtergrond en structuur

Moderne hersenkunde
Omslag in denken


Achtergrond en structuur pagina

In beginsel zijn de cursussen van het BreinCollectief opgezet voor het begrijpen en toepassen van de Brein-Omgeving MethodiekTM (BOM) van dr. Anneke van der Plaats. Na evaluatie van onze cursussen én van de markt leggen we het accent op daadwerkelijk invoeren in de praktijk: implementeren en borgen. Dit betekent een uitbreiding van het aantal lessen en ruimte in de tijd om plannen uit te voeren.

 


Introductie cursussen

Als instap-cursus kunt u kiezen voor twee of drie dagdelen oriëntatie.
Hier maakt de cursist kennis met de methodiek (BOM), de werking van de hersenen en wat een Gunstige Omgeving betekent.
U kunt kiezen uit:

De Brein-Omgeving Methodiek (BOM) (2 dagdelen), 
De BOM toegespitst op Probleemgedrag (2 dagdelen), 
De BOM toegespitst op Beleefplekken (2 dagdelen), 
De BOM en de dagelijkse dingen (2 dagdelen),
De BOM voor zorgondersteuners (3 dagdelen),
De BOM voor thuiszorgmedewerkers (3 dagdelen)

 


Basiscursus Brein-Omgeving Methodiek

De Basiscursus Brein-Omgeving Methodiek behandelt alle onderdelen van de BOM en de samenhang daar tussen. De cursist maakt hier uitgebreid kennis met de BOM, begrijpt de methodiek en leert hoe die ingezet kan worden om een Gunstige Omgeving voor mensen met een hersenbeschadiging te creëren. Dit omvat onderzoek doen, verbeteringen bedenken én een plan opstellen en toepassen. Deze cursussen geven méér aandacht aan het toepassen, invoeren én het in de organisatie borgen van de BOM.
U kunt kiezen uit:

Basis Zorgondersteuners (5 dagdelen in 5 maanden), 
Basis Thuiszorg (7 dd in 6 maanden ), 
Basis Intramuraal (11 dd in 7 maanden).

 


Implementatie cursus Brein-Omgeving Methodiek.

Er zijn nu ook cursussen die de implementatie van één onderdeel van de BOM behandelen. Deze cursussen zijn gericht op het toepassen, invoeren en borgen van een onderdeel van de BOM. De cursist doet onderzoek, bedenkt verbeteringen, stelt een uitvoering en borgings-plan op van het betreffende onderdeel. De opgedane ervaringen van de cursist worden in de les met de docent en de mede cursisten besproken. In alle Implementatie-Cursussen wordt de BOM uitgelegd en de samenhang van de onderdelen besproken. U kunt kiezen uit:

Implementatie Fysieke Omgeving (11 dagdelen, 7maanden), 
Implementatie Tijdsbesteding (9 dd, 6 maanden),
Implementatie ADL/HDL (11 dd, 7maanden),
Implementatie Oplossing Probleemgedrag (11 dd, 7maanden)

 


De leergang BOM-Specialist

De leergang BOM-Specialist behandelt alle onderdelen van de BOM en de samenhang daar tussen. De cursist maakt van elk onderdeel van de BOM een uitvoering en borgings-plan. Dit omvat observatie, onderzoek doen, verbeteringen bedenken én een plan opstellen en implementeren en borgen. De cursist brengt haar resultaten en opgedane ervaringen in en bespreekt dit met de docent en de mede cursisten. Hiermee bewerkstelligen het BreinCollectief dat de cursist leert om te gaan met tegenvallers naast de successen. Ze krijgen daarmee gericht aangeboden wat er voor hen nodig is voor een succesvolle implementatie en borging van de BOM. Op deze manier worden de BOM specialisten opgeleid tot professionals die in staat zijn zelfstandig de BOM toe te passen en teamleden in teams kunnen begeleiden c.q. coachen om de BOM  toe te passen.

Leergang Brein-Omgeving Specialist (33 dd, 18 maanden)

 


In ontwikkeling

Wij hebben ervaren dat bij veel mensen met een hersenbeschadiging het gedrag positief verandert door het toepassen van de BOM. Maar er is ook een groep die daar onvoldoende mee wordt bereikt (psychiatrie, …). Toch blijkt dat ook zij baat kunnen hebben van de BOM mits men dieper ingaat op dat probleemgedrag. Met de Implementatie-Cursus Oplossing Probleemgedrag als basis gaan wij hiervoor onze leergang uitbreiden met de Specialist Probleemgedrag.

In de 2e helft van 2023 verwachten wij ook aan te bieden: Leergang Specialist Probleemgedrag.