Jacqueline Rempt

Eigenaar van Dementie-winkel.nl

Jacqueline Rempt

Eigenaar van Dementie-winkel.nl

In een gunstige, stimulerende leefomgeving kunnen mensen met dementie nog heel lang prettig leven.

In 2013 overleed mijn moeder met dementie. Daarna ontmoette ik Anneke van der Plaats en ontdekte toen pas hoe belangrijk haar inzichten uit de neurowetenschappenzijn voor het welzijn van mensen met dementie en elke persoon die hen verzorgt of begeleidt. Er bleken ook veel producten en diensten te bestaan waar ik geen weet van had. Deze frustratie heeft mijn man en mij geïnspireerd om ons vol energie op Dementie-winkel.nl te storten, zodat anderen wél op tijd en heel gemakkelijk kunnen ontdekken welke oplossingen er bestaan.

Jacqueline Rempt

Jacqueline Rempt
Lid Kernteam BreinCollectief

info@dementie-winkel.nl
www.dementie-winkel.nl

Deze unieke Webwinkel

Maakt het mogelijk om de leefwereld van mensen met dementie op een plezierige en praktische manier aan te passen aan de handicaps van een beschadigd brein én meer kennis en begrip te ontwikkelen voor de aandoening. Dat leeft aangenamer. En zij kunnen vaak langer prettig thuis wonen.

Een omgeving die niet is aangepast aan de handicaps als gevolg van een beschadigd brein bij dementie is ‘zieker makend’ en speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van angst, stress en complex gedrag dat lastig is om mee om te gaan. Veel mantelzorgers en zorgverleners ervaren de zorg daardoor als (te) belastend waardoor opname in een verpleeghuis onnodig wordt versneld.

Het omgekeerde is ook waar. In een aangepaste, gunstige en stimulerende omgeving begrijpen mensen met dementie de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief een stuk beter. De angst en stress neemt af, het gevoel van in controle zijn neemt toe. Zij kunnen zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen, ervaren dat de kwaliteit van leven veel langer in stand blijft en zelfs kan verbeteren. Wanneer zij worden ondersteund bij het beter omgaan met beperkingen en onderhouden van warm en betekenisvol sociaal contact met familie en zorgverleners, dan bevordert dat emotioneel evenwicht.

Haal samen uit het leven wat erin zit!

Over ons

Dr. Anneke van der Plaats
Grondlegger Brein Omgeving Methodiek

Drs. Erica van de Veerdonk
Sociaal gerontoloog

Jos Slutter
Docent en adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH

Sylvia de Koning
Brein Omgevingvormgever en adviseur

Lida Waterlander
Onderwijskundig adviseur en trainer

Jacqueline Rempt
Alzheimercafe’s, eigenaar dementie-winkel.nl

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.

Over ons

Dr. Anneke van der Plaats
Grondlegger Brein Omgeving Methodiek

Drs. Erica van de Veerdonk
Sociaal gerontoloog

Jos Slutter
Docent en adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH

Sylvia de Koning
Brein Omgevingvormgever en adviseur

Lida Waterlander
Onderwijskundig adviseur en trainer

Jacqueline Rempt
Alzheimercafe’s, eigenaar dementie-winkel.nl

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.