Docenten van het BreinCollectief

Wij stellen ons aan u voor

Docenten

Wij stellen ons aan u voor

Breincollectief_Samenwerkingen_Ilja Kuipers

Ilja Kuipers

observator, Brein Omgeving Coach, actrice

Ik was al jong geïnteresseerd in verbetering van de zorg en begeleiding van ouderen en verdiepte me na mijn opleiding tot maatschappelijk werker in Validation en cliëntgerichte communicatie. Enkele jaren geleden kwam ik in contact met de Brein-Omgeving Methodiek™ en begreep meteen dat hiermee de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening verbeterd kan worden. Ik ben organisatieadviseur, coach, attitudetrainer en docent Brein-Omgeving Methodiek™. Daarnaast werk ik als coördinator welbevinden in een zorginstelling en werk ik als zelfstandig ondernemer werkzaam in haar onderneming “Hemel op aarde”.

Mijn passie is het verbeteren van het welzijn van ouderen met gezondheidsproblemen.

Opleiding: HBO maatschappelijk werk- specialisatie Ouderenzorg, auditor kwaliteitszorg, trainer/coach in de Brein-Omgeving Methodiek™ en in DEAL® de menselijke factor in kwaliteit.

Peter Peltzer

Psychiatrisch verpleegkundige

Ik kwam al op zeer jonge leeftijd in aanraking met mensen met dementie doordat mijn moeder (Anneke van de Plaats) werkzaam was als verpleeghuisarts. Door haar werd ik, toen ik ouder was, betrokken bij het verbeteren van de woon-leefsituatie van mensen met dementie. Ik startte de eerste Dementiewinkel in Nederland en begon met het maken van beleefplekken in de lange saaie gangen van verpleeg- en verzorgingshuizen. Ik heb ervaren dat op elk moment van het dementieproces meer mogelijk is dan je denkt. Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het aanpassen van de fysieke omgeving aan het brein van mensen met dementie doormiddel van het ontwikkelen en realiseren van beleefplekken. Ik ben adviseur van het kernteam en verhuur een ruimte voor workshops en trainingen.

Mijn visie is: “Ook na de diagnose dementie is er nog een tijd van leven!”

Opleiding: Brein Omgeving Coach, Docent Beleefplekken volgens de Brein Omgeving Methodiek™, Brandweerman, Casemanger in opleiding.

Erica van de Veerdonk

Drs. Erica van de Veerdonk

Sociaal Gerontoloog en Verpleegkundige.
Lid kernteam BreinCollectief.

De sferen van de seizoenen evenals de dagen van de week zowel in de tuin als in de huiskamer, kunnen versterkt worden door middel van geluid, geur, beeld en licht. Het verrijken van de omgeving leidt tot een gunstige omgeving voor ouderen (met dementie).

Het implementeren van de Breim-Omgeving Methodiek™ vraagt meer dan alleen luisteren naar – en discussiëren over het gedachtegoed van dr. Anneke van der Plaats. 

Het goed implementeren van de BOM™  en borgen ervan, zorgt ervoor dat mantelzorgers en zorgmedewerkers op eigen kracht en met hun talent een gunstige omgeving kunnen ontwikkelen en handhaven. Ze worden professionals van de gunstige omgeving. Een gunstige omgeving voor mensen met dementie leidt tot minder werkdruk en minder werklast van mantelzorgers en zorgmedewerkers. 

Opleiding: Sociaal Gerontoloog, verpleegkundige.

Jos Slutter

Jos Slutter

Docent en adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH.
Lid kernteam BreinCollectief

Als het brein beschadigd is, dan raken we veel van onze “zekerheden” kwijt. De wens is om die zekerheden weer te herstellen.

Daarvoor is een integrale kijk nodig op de oorzaken en  de oplossingen van  onbegrepen gedrag. Dit betekent interdisciplinaire samenwerking, met als doel Welzijn en Welbevinden.

In een integrale aanpak is scholing van iedereen die betrokken is bij de zorg en bij het welzijn van iemand met hersenschade, van essentieel belang. Kennis over de prikkelverwerking in het brein is bij een ieder nodig om nieuwe inzichten/oplossingen tot een succes te maken.

Opleiding: Omgevingsvormgever bouwen en inrichten voor mensen met dementie en aanverwante hersenschade, Docent, observator van onbegrepen gedrag begeleider van mensen met dementie en (N)AH.

BreinCollectief - Sylvia de Koning

Sylvia de Koning

Brein Omgevingsvormgever en adviseur
Lid Kernteam BreinCollectief

Bij mensen met schade in het brein is  die invloed nog veel groter. Zij zijn immers volledig afhankelijk van de juiste informatie die de omgeving (architectuur, bouw en de inrichting van binnen – en buitenruimten) hen biedt. Mensen met dementie ervaren de omgeving door middel van de zintuigen. Terwijl gebouwen in het algemeen zijn  gebouwd voor mensen met een gezond brein.

Ik zie de mens als één geheel en altijd in relatie met  de omgeving in plaats van afzonderlijke onderdelen. Als er in één gebied een verstoring ontstaat, heeft dit ook invloed op het totale functioneren van mensen met  cognitieve schade. Daarom werk ik vanuit een totaalvisie op wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie.

Al vele jaren ontwerp ik interieurs, adviseer bij nieuwbouw – en renovatieprojeten, geef lezingen, cursussen en workshops over de relatie tussen omgeving en gedrag aan iedereen die betrokken is bij mensen met dementie, (N)AH en de Gerontopsychiatrie. 

Opleiding: Omgevingsvormgever bouwen en inrichten voor mensen met dementie en aanverwante hersenschade, medisch maatschappelijk werker, docent, adviseur.

Lida Waterlander

Lida Waterlander

Onderwijs en Organisatieadviseur Deskundigheidsbevordering
Lid Kernteam BreinCollectief

Met de komst van de Brein Omgeving Methodiekvan dr. Anneke van der Plaats werd de invloed van de omgeving op het brein van mensen met dementie voor het eerst systematisch beschreven. Onbegrepen (probleem)gedrag bij mensen met dementie is een grote opgave voor zowel zorgmedewerkers als management. Vooral als zij verder in het proces van de ziekte zijn. Zij kunnen niet meer meedoen. Tot voor kort bestond de bejegening door zorgmedewerkers vooral uit het zoeken van aansluiting bij de fase van dementie en uit een empathische benadering. Vaak werkte deze interventie maar even en keerde het onbegrepen gedrag al snel terug.

Met de komst van de Brein Omgeving Methodiek™ (BOM) is er wezenlijk iets veranderd. Door de invloed van de omgeving op het brein centraal te stellen en de prikkels uit omgeving hierop aan te passen bleek het gedrag in positieve zin te veranderen.

Opleiding: Post HBO Onderwijskunde en Kwaliteitszorg, Organisatieadviseur, projectleider, trainer/coach BOM™, DEAL ®, auditor Kwaliteitszorg, Verpleegkundige, Brein-Omgeving Coach.

Christa Roufs

Docent Verpleegkunde, Casemanager dementie, Geregistreerd verpleegkundige

De nieuwsgierigheid naar wat er omgaat in het brein van de mens van dementie bracht mij bij het Breincollectief. Ik heb sinds 1980 ervaring in verschillende functies binnen de ouderenzorg met name in de Psychogeriatrie. Ik heb onder andere gewerkt als afdelingshoofd op psychogeriatrische afdelingen en heb een jarenlange ervaring als casemanager dementie.

Ik ben ervan overtuigd dat medewerkers in de zorg talenten hebben om het welzijn van de mens met dementie te verhogen, die ze nu nog niet benutten omdat er vaak de benodigde kennis over het werken van het Brein bij mensen met dementie ontbreekt. Sinds 2016 ben ik mede-eigenaar van Focus op Talent. 

Opleiding: Geriatrisch Verpleegkundige, Docent Zorg en Welzijn, Lead Auditor, Brein-Omgeving Coach, Docent/trainer bij het Breincollectief.

Karin de Smit

Verpleegkundige geriatrie n.p, Gezondheidscoach / Teamcoach

‘Vertraag en zie de schoonheid’

Als verpleegkundige heb ik veel geleerd over ziektebeelden en verpleging. De aanvullende specialisatie geriatrie leerde mij holistisch werken. Dat sprak mij zeer aan. Een mens is niet de ziekte maar een sociaal wezen die gehoord en gezien wil worden. Als mantelzorger heb ik mijn moeder, die de ziekte van Alzheimer had, zoveel mogelijk op deze wijze ondersteund. En toch miste ik vaardigheden om de zorg voor haar passend te maken. Later zou blijken dat de antwoorden te vinden waren in de omgevingszorg vanuit het gedachtegoed van dr. Anneke van der Plaats. Ik ben enthousiast en heb in de praktijk gezien dat de Brein Omgeving Methodiek™ van grote meerwaarde is voor de mens met dementie als ook voor mantelzorgers en zorgprofessionals.

Tijdens mijn cursussen besteed ik naast de theorie veel aandacht aan het ontwikkelen van een coachende stijl. Op een speelse wijze leren door zelf te beleven geeft bewustwording van eigen gedrag en welk effect dat kan hebben op de omgeving.

Opleiding: HBO geriatrie, post HBO Kaderopleiding, HBO Coaching met specialisatie stress/burnout, verlieskunde, trainer workshops, Brein Omgeving Coach, Docent/trainer bij het Breincollectief

Over ons

Dr. Anneke van der Plaats
Sociaal geriater, grondlegger Brein Omgeving Methodiek™

Drs. Erica van de Veerdonk
Sociaal gerontoloog, docent

Jos Slutter
Docent, adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH

Sylvia de Koning
Docent, Brein Omgevingsvormgever & adviseur nieuwbouw, renovatie PG

Lida Waterlander
Onderwijskundig adviseur en trainer

Jacqueline Rempt
Eigenaar dementie-winkel.nl

Ilya Kuijpers
Docent, Brein Omgeving Coach, actrice

Peter Peltzer
Docent, casemanager dementie, ggz verpleegkundige

Christa Roufs
Docent/trainer Brein Omgeving Methodiek, casemanager dementie, verpleegkundige

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.

Over ons

Dr. Anneke van der Plaats
Sociaal geriater, grondlegger Brein Omgeving Methodiek™

Drs. Erica van de Veerdonk
Sociaal gerontoloog, docent

Jos Slutter
Docent, adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH

Sylvia de Koning
Docent, Brein Omgevingsvormgever & adviseur nieuwbouw, renovatie PG

Lida Waterlander
Onderwijskundig adviseur en trainer

Jacqueline Rempt
Eigenaar dementie-winkel.nl

Ilya Kuijpers
Docent, Brein Omgeving Coach, actrice

Peter Peltzer
Docent, casemanager dementie, ggz verpleegkundige

Christa Roufs
Docent/trainer Brein Omgeving Methodiek, casemanager dementie, verpleegkundige

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.