Moderne hersenkunde
Omslag in denken

Toegepaste hersenkunde
Omslag in denken

Moderne hersenkunde
Omslag in denken


Anders waarnemen

Willen we écht iets kunnen betekenen voor mensen met hersenaandoeningen dan geldt: ‘eerst begrijpen, dan begrepen worden’. Mensen met dementie blijken namelijk hele andere dingen waar te nemen en te beleven dan wij soms veronderstellen. Dat vergt van ons een observerende blik en een omslag in denken.

Wat gebeurt er bij mensen die onophoudelijk roepen of eindeloos rondjes lopen? Of bij mensen die de hele dag op tafel liggen te slapen? Waar reageren ze zo sterk op? Welke spiegel houden ze ons voor? Onbegrepen gedrag komt namelijk voort uit ongunstige prikkels. De Moderne Hersenkunde maakt ons daar wegwijs in.

Taal van dementie

Neurologisch gezien zijn ongebruikelijke gedragingen ‘verzoeken’ om gunstige prikkels. Op indringende en ongewone wijze geeft het brein aan dat de omgeving op dat moment niet voldoet. Het brein gaat dan impulsief op zoek naar de juiste prikkels. Mensen met dementie kunnen dit niet keren, juiste omgevingszorg wel. Om aan hun specifieke wensen tegemoet te kunnen komen, moeten we dan wel eerst ‘hun taal’, onze waarnemingen leren verstaan.

Toekomstperspectief

BreinCollectief kan u hierin verder helpen. Met kennis van de hersenkunde en direct toepasbare oplossingen geven wij handelingsperspectief voor goede Omgevingszorg met behulp van de Brein Omgeving Methodiek. Bekijk ons aanbod