Auteur archieven: admin

Opheffing bezoekverbod verpleeghuis: uitgelezen kans voor betere Omgevingszorg

“Het bezoekverbod in verpleeghuizen was voor sommige bewoners een verademing. Geen moeilijke gesprekken met familie, geen therapieën of spelletjes met vrijwilligers”. Aldus de kop van het artikel van Marco Visser in Trouw (21 mei 2020).  Het artikel bericht van een interview met ouderenpsycholoog Sarah Blom en zorgverlener Ellen Meerveld. Zij geven aan dat veel mensen […]

Omgevingszorg belangrijk bij dementie

Zorgstandaard Dementie 2020 beveelt Omgevingszorg aan Wat een mooie erkenning voor het werk van ‘onze’ Dr. Anneke van der Plaats! De vernieuwde Zorgstandaard Dementie 2020 beveelt het toepassen van de door haar ontwikkelde visie op ‘Omgevingszorg’ van harte aan. De Zorgstandaard Dementie is de leidraad voor goede zorg en ondersteuning. Het doel is kwaliteitsverbetering in alle domeinen […]

Verbetering zorg (ernstig) probleemgedrag bij dementie nodig

De inspectie ziet risico’s in de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor cliënten met zeer ernstig probleemgedrag bij dementie (Rapport januari 2020). Betere zorg is nodig en meer specifieke deskundigheid is gewenst. In de meeste situaties bieden bewezen interventies zoals de Brein Omgeving Methodiek™ van Anneke van der Plaats en het BreinCollectief uitkomst. Zorg  […]

Drie nieuwe cursussen leergang Omgevingszorg

Onze Leergang Omgevingszorg volgens de Brein-Omgeving Methodiek™ is continue in ontwikkeling, en bestaat inmiddels uit elf opleidingen, cursussen en workshops die, voor zover mogelijk, geaccrediteerd zijn. Zij kunnen ook In-Company worden verzorgd. Recent zijn er drie nieuwe cursussen ontwikkeld: Basisopleiding met Praktijktraining voor teams Cursus voor Casemanagers en individuele begeleiders Cursus voor Cliëntenraden * Bekijk […]

Vier nieuwe docenten Brein-Omgeving Methodiek™

BreinCollectief breidt uit Op 1 juli ontvingen (van links naar rechts) Karin de Smit, Peter Peltzer, Ilja Kuipers en Christa Roufs hun Basisdiploma ‘Docent BreinCollectief’. Zij hebben de opleiding Brein-Omgeving Coach en het vervolgtraject vakdidactiek Omgevingszorg met goed gevolg afgesloten en zijn hierdoor nu officieel gekwalificeerd is als docent Brein Omgeving Methodiek™.

Congres ‘De wondere wereld van dementie’ – 9 oktober 2019 in Ede

Tijdens dit vijfde congres over de wondere wereld van dementie dat we organiseren in samenwerking met het Congressen MetZorg, krijgt je weer heel veel informatie, tips, handreikingen en adviezen en leer je hoe je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van leven en het geluk van mensen met dementie. Contact, connectie en communicatie […]