Scholing en training
Cursussen vergelijken

Scholing
Kennisverspreiding

Onze cursussen zijn geactualiseerd!

Dat betekent dat u ons telefonisch of per email kunt benaderen voor informatie over onze aanbieding.

De nieuwe cursussen zijn klaar. Op deze pagina kunt u ze met elkaar vergelijken. Van elke cursus komt een detailpagina in het cursus overzicht.
De opleiding tot coach is ook aangepast. Zie hiervoor bij Specialist.

Breincollectief FaviconINTRODUCTIE CURSUSSEN

Probleemgedrag; Brein-Omgeving Methodiek; Woon-leefomgeving en beleefplekken

Dit is nooit meer dan een dag, kan een oriëntatie zijn op de Methodiek of een introductie van een onderdeel of een workshop om het onderdeel verder uit te werken.
De cursist maakt kennis met de Methodiek; Leert dat het toepassen van de methodiek leidt tot een gunstige omgeving voor mensen met hersenbeschadiging; Leert dat een Gunstige Omgeving ‘Onbegrepen gedrag’ voorkomt.

Breincollectief FaviconIntroductie Probleemgedrag vanuit de Brein Omgeving Methodiek

De introductie richt zich op Zorgverleners, Vrijwilligers, Begeleiders van personen met een hersenbeschadiging. Werkvelden; Psychogeriatrie; Verstandelijk gehandicapte zorg; Gerontopsychiatrie; Ouderenzorg; NAH; Thuiszorg; Huisartspraktijk; Tandartspraktijk; Maatschappelijk werk; Gemeente WMO; Mantelzorgcoördinatoren.
De cursist maakt kennis met de hersenkunde en probleemgedrag.
Leert dat het toepassen van de methodiek leidt tot een gunstige omgeving voor mensen met hersenbeschadiging; U leert hoe Probleemgedrag ontstaat en wat er aan gedaan kan worden en wat u zelf kunt doen. U krijgt praktische handvatten en oefent in wat u kunt doen in het voorkomen en in het oplossen van Probleem gedrag.

Breincollectief FaviconOriëntatie dag van de Brein-Omgeving Methodiek. De wondere wereld van de dementie.

De Oriëntatie Dag richt zich op Zorgverleners, Vrijwilligers, Begeleiders van personen met een hersenbeschadiging.  Werkvelden; Psychogeriatrie; Verstandelijk gehandicapte zorg; Gerontopsychiatrie; Ouderenzorg; NAH; Thuiszorg; Huisartspraktijk; Tandartspraktijk; Maatschappelijk werk; Gemeente WMO; Mantelzorgcoördinatoren.
Iedereen die in contact komt met mensen met een hersenbeschadiging die er meer over wil (of moet) weten is van harte welkom. De Oriëntatie Dag kan ook op de eigen locatie verzorgd worden. En op maat gemaakt worden.
De deelnemer maakt kennis met de Hersenkunde en Brein-Omgeving Methodiek. Leert dat het toepassen van de methodiek leidt tot een Gunstige Omgeving voor mensen met hersenbeschadiging. Krijgt praktische handvatten om onbegrepen gedrag te voorkomen.

Breincollectief FaviconIntroductie woon-leefomgeving en beleefplekken

De introductie richt zich op  Zorgverleners, Vrijwilligers, Begeleiders van personen met een hersenbeschadiging, van mensen met dementie. Zorgverleners, medewerkers welzijn, activiteitenbegeleiders en mantelzorgers. Deelnemers aan deze cursus hebben tenminste een jaar ervaring met mensen met dementie. 
Praktische workshop woon-leefomgeving, Beleefplekken, Ontwikkelen en Realiseren. 
Een gunstige woon-leefomgeving creëren op basis van de moderne hersenkunde.

“Een gunstige omgeving voor mensen met dementie is meer dan het bij elkaar zetten van oude meubelen, toepassen van fotobehang en af en toe wat muziek en beelden aanbieden.”

BASIS CURSUSSEN

Zorgondersteuners; Intramuraal en Kleinschalig Wonen; Thuiszorg; 

Basis Brein-Omgeving-Methodiek Zorgondersteuners

Creëren van een ‘gunstig’ moment voor mensen met een hersenbeschadiging, dementie en niet begrepen gedrag.

De cursus richt zich op zorgondersteuners, zorg assistenten, huiskamer assistenten, huiskamer vaders en moeders, huishoudelijke hulpen, facilitaire medewerkers en vrijwilligers uit alle doelgroepen. Psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg, NAH of thuiszorg. De groep Zorgondersteuners wordt steeds belangrijker en groter in de zorg.

Deze groep uitgebreid kennis laten maken met de Methodiek werpt zijn vruchten af. Zij zien veel en leren snel. En hebben er heel veel plezier in. Met de ondersteuning van de docent en de medecursisten bij het uitvoeren van opdrachten en het beschouwen van de resultaten kunnen zij daarna bewust ‘gunstige’ momenten voor hun cliënten creëren.

Voor deze groep medewerkers is een in-company vaak prettig. Ze kennen elkaar en voelen zich veiliger met elkaar in de cursus.

Basis Brein-Omgeving Methodiek Intramuraal en Kleinschalig Wonen 

Creëren van een Gunstige Omgeving voor mensen met een hersenbeschadiging, dementie en niet begrepen gedrag.

De opleiding richt zich op de professionele zorgverlener van personen met een hersenbeschadiging. Verzorgende, activiteitenbegeleider, welzijn medewerker, medewerker dagbesteding, ergotherapeut of verzorgende psychogeriatrie (GVP). Tenminste twee jaar werkzaam in de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg en NAH.

Eindelijk een praktijk methodiek, met heel veel praktische en goede handvatten voor verzorgenden en verpleegkundigen, die gaat over mensen met hersenbeschadiging en dementie. De werking van de hersenen wordt zodanig uitgelegd dat u uw cliënten gaat begrijpen. Door uitgebreid kennis te maken met de Methodiek en de praktische handvatten te gebruiken ziet u ook waar uw talent ligt. Het resultaat is een Gunstige Omgeving creëren in de zorgomgeving voor mensen met hersenbeschadiging.

Basis Brein-Omgeving-Methodiek Thuiszorg

Creëren van een Gunstige Omgeving voor mensen met veroudering van de hersenen en dementie. 

De cursus richt zich op Wijkverpleegkundigen, casemanagers, verzorgende niveau 3 en 2, helpende, huishoudelijke hulpen. Regelmatig, in principe wekelijks, komt u bij mensen thuis die te maken hebben met veroudering van de hersenen, dementie, verstandelijke beperking en psychiatrisch problematiek. Tenminste twee jaar werkzaam in de Thuiszorg. De cursus richt zich ook op Behandelaren, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, die regelmatig behandel -begeleidingsverzoeken krijgen bij ouderen thuis en de effecten van hun adviezen willen verbeteren

De  Brein-Omgeving Methodiek is hier relatief onbekend. Juist in de thuiszorg en 1e lijns zorg moet deze methodiek meer bekend worden omdat steeds meer ouderen hier baat bij hebben en een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); op de Wet langdurige zorg (Wlz)met daarin indicaties voor persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging. Thuiszorgmedewerkers werken bijna altijd alleen bij de mensen thuis. Elkaar ondersteunen in ideeën en van elkaar leren is om die reden niet altijd vanzelfsprekend. Samen deelnemen aan de cursus verdubbelt het effect voor de cursisten.

Basis Brein-Omgeving Methodiek Gunstige Omgeving in-company kwaliteitsverbetering op de inhoud en op de samenwerking.

Deze cursus richt zich op de zorgmedewerkers van alle niveaus in de zorgteams.
Deze cursus op maat en in-company brengt kwaliteitsverbetering op de inhoud en op de samenwerking. De Brein-Omgeving Methodiek leidt ook voor het personeel tot gunstigere werkomstandigheden, tot minder werkdruk, meer werkplezier en een betere samenwerking in het team. Anneke zei het al toen ze begon aan haar lezingen. ’Het invoeren van de BOM kost niet meer maar minder personeel’. Inmiddels is er zo weinig personeel dat het niet meer minder kan. Maar wat wel kan is de werkdruk verminderen en de samenwerking verbeteren. Het BreinCollectief besteed nu met het vernieuwde aanbod meer aandacht aan het verminderen van de werkdruk, het verhogen van werkplezier en een betere samenwerking in het team.. Zorgmedewerkers hebben vaak een talent en voorkeur voor  één onderdeel van de BOM. Een zorgmedewerker die haar talent kan en mag ontwikkelen krijgt vleugels, heeft meer plezier in het werk, krijgt meer voor elkaar. Het BreinCollectief leert zorgmedewerkers hun talent (talentenjacht) onder woorden te brengen, en daarover te onderhandelen in het eigen team. Ze elkaar te respecteren in sterke en zwakke kanten.

IMPLEMENTATIE CURSUS 

Zinvolle tijdsbesteding; Fysieke omgeving/ beleefplekken; ADL (Zorg) en HDL (Maaltijden); Interactie/bejegening onbegrepen gedrag en probleemgedrag

Cursus Implementatie, één aandachtsgebied specialist

Wij bieden implementatie-cursussen aan voor elk van de vier onderdelen van de BOM: Fysieke Omgeving, Werkprocessen ADL/HDL, Dag- en Tijdsbesteding en Probleemgedrag. In elke cursus komen de andere onderdelen kort aan bod. Er zijn trainingen voor observatie en de uitvoering van plannen. De opgedane ervaring wordt in de les ingebracht en besproken met de mede cursisten en één-op-één met de docent. De technieken voor de uitvoering, het monitoren en het borgen van de gunstige effecten komen uitvoerig aan bod. De cursussen wordt afgesloten met een toets. Daarmee is men gespecialiseerd in het toepassen van het betreffende onderdeel volgens de BOM. Deze specialisten zorgen met hun kennis, enthousiasme en vaardigheden voor het creëren van een Gunstige Omgeving voor hen met een hersenbeschadiging, die ook blijft inspelen op veranderingen bij hen.

Implementatie-Cursus voor Zinvolle Tijdsbesteding

Doorgronden van Zinvolle dag- en tijdsbesteding en deskundig in het toepassen van de methodiek hierbij. 
De opleiding richt zich op de professionele zorgverlener van personen met een hersenbeschadiging. Activiteitenbegeleiders, Vak therapeuten, Medewerkers en Coördinatoren welzijn, Medewerkers en Coördinatoren dagbesteding, huiskamermoeders/vaders, huiskamer assistenten, Casemanagers, Ergotherapeuten en  verzorgende psychogeriatrie (GVP), zorgmedewerkers, verpleegkundigen Tenminste drie jaar werkzaam in de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg, NAH of thuiszorg. Belangrijk is dat de persoon geïnteresseerd is en zin heeft in een (nieuwe) Methodiek die leidt tot een gunstige dag en tijdsbesteding voor cliënten.
Een cursus  die praktische handvatten geeft en goed toepasbaar is. Waar de cursist veel plezier aan beleeft en de client veel plezier van heeft. Kan gericht onderzoek doen naar gunstige en ongunstige -activiteiten in de omgeving van cliënten. Elke client heeft dagelijks en zeker meer dan eens per week activiteiten waarbij hij of zij zich nuttig en tevreden voelt. Zinvolle Tijdsbestedings-Plannen maken voor het individu en voor de groepsactiviteiten. Blijvend inspelen op veranderende behoeften van cliënten door het periodiek monitoren en evalueren. Getraind om zorgmedewerkers, familie en andere disciplines te betrekken en te enthousiasmeren bij de Zinvolle Tijdsbesteding.

Inrichten Fysieke Ruimte en Beleefplekken Implementatie Cursus

Doorgronden van de Fysieke Omgeving en Deskundig in het inrichten van die Omgeving. 
De opleiding richt zich op de professionele zorgverlener van personen met een hersenbeschadiging. En op Architecten, interieurarchitecten, facilitair managers, vastgoedmanagers, directies, bestuurders van zorg organisaties, projectinrichters, bouwmanagers, tuinarchitecten, hoveniers bedrijven, woningcorporaties, managers in de zorg, cliëntenraden. Allemaal zijn ze betrokken en hebben een rol bij (her)inrichten van de binnen en -buitenruimte van mensen met een hersenbeschadiging. Deze cursus wordt rijker omdat ieders het resultaat van het individu waardevoller maakt. Deze samenstelling van professionals die allemaal voor hetzelfde doel werken zitten nooit echt bij elkaar. Met deze cursus brengen wij daar verandering in.

De werking van de hersenen wordt zodanig uitgelegd dat u meteen zelf kunt bedenken wat dat voor uw werk betekent. U zult versteld staan van de praktische toepasbaarheid. In de cursus is een excursie elders en supervisie op uw locatie gepland. U krijgt gerichte feedback op uw werk, kunt alternatieve ideeën toepassen.

Inrichten van Werkprocessen ADL (Zorg) en HDL (Maaltijden) Implementatie Cursus

Doorgronden van Gunstige Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen en Deskundig in het toepassen. 
De opleiding richt zich op Professionele Zorgverleners, Verpleegkundigen, Wijkverpleegkundigen, Wijkziekenverzorgenden, Verzorgende niveau 3 en 2, Begeleiders van personen met hersenbeschadiging, Activiteiten begeleiders, Medewerkers en Coördinatoren dagbesteding, huiskamermoeders/vaders, huiskamer assistenten, Casemanagers, Ergotherapeuten. Tenminste twee jaar werkzaam in de Psychogeriatrie, Verstandelijk Gehandicapte zorg,  Gerontopsychiatrie, Ouderenzorg, NAH en in de Thuiszorg.

Een opleiding die u leert hoe en wanneer mensen zich veilig voelen bij lichamelijke verzorging en wanneer ze zich niet veilig voelen; welke gunstige of ongunstige invloed het bezoek heeft op de bewoners in de huiskamer; en of de maaltijden voor iedereen die aan tafel zit gunstig verloopt. U kunt afwegingen maken en beargumenteren wat nu wel of niet gunstig is om te doen. U leert hoe u uw teamleden kunt betrekken in de Methodiek en dat door het afstemmen met elkaar het heel goed mogelijk is dat de zowel de samenwerking in het team verbeterd als de zorg voor de personen met hersenbeschadiging.

Voorkomen en Oplossen van Probleemgedrag met de BOM implementatie cursus

Doorgronden van Onbegrepen gedrag/ Probleemgedrag en Deskundig in het Voorkomen Oplossen. 
De opleiding richt zich op de professionele zorgverlener van personen met een hersenbeschadiging. Verpleegkundige, Wijkverpleegkundige, Wijkziekenverzorgenden, Verzorgende niveau 3 en 2, Activiteitenbegeleider, Vaktherapeut, Medewerkers en Coördinatoren welzijn, Medewerkers en Coördinatoren dagbesteding, huiskamermoeders/vaders, huiskamer assistenten, Casemanagers, Ergotherapeuten en  verzorgende psychogeriatrie (GVP). Tenminste vijf jaar werkzaam in de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg, NAH of thuiszorg.

Vanuit de hersenkunde, de gedragsprofielen en de dementie of andere hersenbeschadigingen wordt de cursist getraind in het observeren hoe cliënten hun omgeving en zichzelf beleven. Er wordt inzicht verkregen of er factoren zijn in de zorgomgeving die client tot onbegrepen gedrag brengen. De cursist maakt een verbeterplan om het onbegrepen gedrag te voorkomen en brengt het ten uitvoer in de praktijk. De cursist brengt een casus met Probleemgedrag in. In de cursus wordt besproken hoe het probleemgedrag opgelost kan worden. De cursist gaat dit in de praktijk uit voeren.

LEERGANG 
Probleemgedrag; Brein-Omgeving Specialist; KOP Cursus Brein-Omgeving Coach

Opleiding tot BOM Specialist Implementatie Borging van de gehele methodiek. 
De Specialist begrijpt en doorgrondt de hele Methodiek. Heeft goed zicht op de samenhang van de onderdelen en de invloed daarvan op gunstige en ongunstige situaties in de omgeving van personen met dementie.

Specialist probleemgedrag (in ontwikkeling)

De Brein-Omgeving Methodiek is de onderlegger van deze opleiding. Naast het voorkomen en oplossen van onbegrepen gedrag wordt de nadruk gelegd op het oplossen van ernstig probleemgedrag. U maakt kennis met andere Methodieken en Ervaringen in het omgaan met “Ernstig Probleem Gedrag”. U krijgt les van ouderenpsychiaters, geriaters, orthopedagogen, specialist oudergeneeskunde, psychologen. En ervaringsdeskundigen die naam gemaakt hebben in de het oplossen van probleemgedrag, U werkt met de richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie en de verstandelijke gehandicapte zorg. Met al deze kennis gaat u aan de slag om “Ernstig Probleem Gedrag” op te lossen voor het individu en voor de groep. U gebruikt Brein-Omgeving Methodiek en combineert deze indien nodig met andere methodieken. U wordt begeleidt door de docenten, beoordeelt op uw aanpak en getoetst op uw resultaten.

Opleiding tot BOM Specialist Implementatie Borging van de gehele methodiek

De Specialist begrijpt en doorgrondt de hele Methodiek. Heeft goed zicht op de samenhang en de invloed op gunstige en ongunstige situaties in de omgeving van personen met dementie.
De opleiding richt zich op de professionele zorgverlener van personen met een hersenbeschadiging. Verzorgenden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, welzijn medewerkers, medewerkers dagbesteding, ergotherapeuten, verzorgende psychogeriatrie (GVP), psychologen. Tenminste vijf jaar werkzaam in de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg, NAH of thuiszorg. Vooral geïnteresseerd zijn en zin hebben in een (nieuwe) Methodiek die leidt tot een gunstige omgeving voor de cliënten.

Eindelijk een leergang voor verzorgenden en verpleegkundigen die gaat over hersenbeschadiging en dementie en die toepasbaar is. Zowel het volgen van de leergang als het resultaat vergroten het werkplezier van de specialist is spe en het team waar ze in werkt. Wordt deskundig in het opstellen, uitvoeren en borgen van Brein-Omgeving Plannen. Is getraind om zorgmedewerkers, familie e.a. disciplines te betrekken, te begeleiden en te enthousiasmeren in het verbeterproces dat altijd doorgaat. Vanuit deze deskundigheid kan de specialist het management gevraagd en ongevraagd adviseren over gunstige situaties van personen met hersenbeschadiging.

Kopcursus specialist: Coaching

Verder ontwikkelen van Coaching vaardigheden om ook andere specialisten te begeleiden. Kan alleen gevolgd worden na het behalen van de Brein-Omgeving Methodiek Specialist.