Persoonsgericht werken

Bij omgevingszorg met behulp van de Brein Omgeving Methodiek™ spelen een aantal elementen een bepalende rol. De fysieke omgeving, de kennis en kunde van de medewerkers, de dagbestedingsaspecten (rituelen van het dagelijks leven, ook wel werkprocessen genoemd) en de communicatie en interactie met elkaar.

Persoonsgericht werken

In het concept Omgevingszorg spelen 4 elementen een bepalende rol. Dit zijn de fysieke omgeving, de kennis en kunde van de medewerkers, de dagbestedingsaspecten (rituelen van het dagelijks leven, ook wel werkprocessen genoemd) en de communicatie met elkaar en bewoners.

Samenhang

Deze onderdelen vormen tezamen een samenhangend geheel en zijn de pijlers waarop veranderingstrajecten voor het realiseren van een optimale leefomgeving zijn gebaseerd. Belangrijk bij deze veranderingstrajecten is dat medewerkers zelf de noodzaak en urgentie van verandering ervaren, zelf gaan  nadenken en handelen. Daarnaast wordt hun ervaringskennis van begin af aan benut en krijgen zij ruimte om te oefenen en daarvan te leren.

In veranderingstrajecten worden alle betrokken medewerkers al van begin af aan als volwaardige gesprekspartners gezien. Zij krijgen het vertrouwen en de ondersteuning van management en teamleiders om de afgesproken doelen te bereiken. Zo worden voorwaarden gesteld en optimale omstandigheden gecreëerd om de beoogde veranderingen in de omgeving te realiseren.

BreinCollectief ontwikkelde hiervoor twee opleidingen:

Basisopleiding ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’. Ook In-company. 

Deze cursus helpt deelnemers de omgeving van mensen met dementie te observeren en te bepalen welke veranderingen daarin kunnen worden aangebracht om het woon-leefklimaat te verbeteren.

Meer informatie

Opleiding Brein Omgeving Coach.
Ook In-company.

U kunt de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter duiden. Aanpassingen in de fysieke omgeving, werk-leefprocessen en tijdbesteding zijn in gang gezet. U kunt collega’s coachen.

Meer informatie

Over ons

Dr. Anneke van der Plaats
Sociaal geriater, grondlegger Brein Omgeving Methodiek™

Drs. Erica van de Veerdonk
Sociaal gerontoloog, docent

Jos Slutter
Docent, adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH

Sylvia de Koning
Docent, Brein Omgevingsvormgever & adviseur nieuwbouw, renovatie PG

Lida Waterlander
Onderwijskundig adviseur en trainer

Jacqueline Rempt
Eigenaar dementie-winkel.nl

Ilya Kuijpers
Docent, Brein Omgeving Coach, actrice

Peter Peltzer
Docent, casemanager dementie, ggz verpleegkundige

Christa Roufs
Docent/trainer Brein Omgeving Methodiek, casemanager dementie, verpleegkundige

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.

Over ons

Dr. Anneke van der Plaats
Sociaal geriater, grondlegger Brein Omgeving Methodiek™

Drs. Erica van de Veerdonk
Sociaal gerontoloog, docent

Jos Slutter
Docent, adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH

Sylvia de Koning
Docent, Brein Omgevingsvormgever & adviseur nieuwbouw, renovatie PG

Lida Waterlander
Onderwijskundig adviseur en trainer

Jacqueline Rempt
Eigenaar dementie-winkel.nl

Ilya Kuijpers
Docent, Brein Omgeving Coach, actrice

Peter Peltzer
Docent, casemanager dementie, ggz verpleegkundige

Christa Roufs
Docent/trainer Brein Omgeving Methodiek, casemanager dementie, verpleegkundige

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.