Ontwerpen van leefomgevingen voor mensen met een hersenbeschadiging
Brein Omgeving Methodiek™ 

Implementatie training 

Cursus – Fysieke omgeving/ beleefplekken
Brein Omgeving Methodiek™


De cursist

De cursus richt zich op functionarissen werkzaam en of invloed hebben op de binnen en buitenruimtes zorg organisaties. Zoals Architecten, interieurarchitecten, facilitair managers, vastgoedmanagers, directies, bestuurders, projectinrichters, bouwmanagers, tuinarchitecten, hoveniers, woningcorporaties, managers in de zorg en cliëntenraden;
En op professionele zorgverleners zoals activiteitenbegeleiders, welzijn medewerkers, medewerkers dagbesteding, ergotherapeuten of verzorgenden, verpleegkundigen, psychologen van personen met een hersenbeschadiging. U bent tenminste drie jaar werkzaam in de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicapte zorg, gerontopsychiatrie, ouderenzorg, NAH of thuiszorg. U heeft daarmee voldoende ervaring met de beoogde cliënten.

Inschrijven

De BOM toepassen bij de inrichting van  binnen- en buiten ruimtes.

Inhoud
In de cursus beginnen we met de hersenkunde en de functie van de gunstige omgeving uit de BOM. Deze dag leert u hoe mensen met een hersenbeschadiging de omgeving beleven. Hoe een omgeving ingericht kan worden zodat het een gunstige omgeving wordt voor de persoon.
Op het einde van deze cursusdag bent u bekend met de acht inzichten uit de BOM. Deze gebruiken wij gedurende de cursus als onderbouwing van wat gunstig of ongunstig is bij het inrichten van de binnen en buitenruimtes. In de cursus spreken wij dan over de hersenkundige onderbouwing. Onze ervaring is dat deze theorie snel begrepen wordt.

De lessen hierna gaan in op alle factoren die een rol spelen in de fysieke ruimtes en een gunstige of ongunstige invloed hebben. Denk aan licht, geluid, beeld, akoestiek, geur, kleur, afmetingen, ventilatie, tocht en de beschutting. De positieve en negatieve ervaringen van de Lockdown in verpleeg en verzorgingshuizen wordt besproken en verwerkt in het creëren van een gunstige omgeving.
Bij kleinschalige woonvormen ontstaan nog steeds nieuwe inzichten. Wij besteden hier uitgebreid aandacht aan.

Het is een praktische cursus. U leert uw omgeving te observeren en te analyseren. Observatie is een belangrijk hulpmiddel om de invloed van alle factoren te zien en te bepalen. Het geeft u antwoorden waarom sommigen ruimtes wel of niet functioneren. U leert de observaties, de analyse en verbeteringen te onderbouwen met de BOM.

Ter voorbereiding van de cursus denkt u na welke ruimte u onder de loep wil nemen. Dit kunnen projecten zijn die u onderhanden heeft, die klaar zijn of waar nog aan begonnen moet worden. Het kan groot of klein zijn. De huiskamer, de slaapkamer, het toilet, de gang, de tuin, balkon, de toegang tot het gebouw enz.
Na elke les kijkt u naar uw ruimte en beargumenteert u hoe de invloed is van de factoren die in de les behandeld zijn.
In de cursus is ruimte voor een bezoek aan uw project/werklocatie. De begeleider/docent bezoekt u op uw werklocatie en kijkt met u mee. En u krijgt een advies of feedback op waar u mee bezig bent.

U krijgt les en begeleiding van de docenten in hoe u een (verbeter) plan maakt.
In de laatst les presenteert u uw plan en beargumenteert het met de hersenkundige onderbouwing. Uw docent en uw medecursisten toetsen u op uw kennis van de acht inzichten.

Deze cursus draagt bij aan uw vakkennis. Het toepassen van de BOM verhoogt de kwaliteit van de binnen en buitenruimtes.

Inschrijven
  Doorgang van de cursus is afhankelijk van voldoende inschrijvingen. Uiterlijk 2 weken voor geplande aanvang wordt hier de beslissing gemeld.


  Duur van de opleiding en studiebelasting

  Wij verzorgen 33 lesuren, inclusief begeleiding en excursie.
  De lessen worden gegeven op 4 hele dagen en 2 halve dagen verdeeld over een periode van 7 maanden.
  Zelfstudie is begroot op 100 uur (~10 uur per les)

  Resultaat
  Na deze cursus kunt u gericht onderzoek doen naar gunstige en ongunstige factoren in de binnen en buitenruimte. Met de opgedane kennis kunt u een (Interieur of een tuin plan van bijvoorbeeld de huiskamer, de  slaapkamer, het toilet, de gang, de tuin en balkon maken waarmee u de ruimtes verbetert of gunstig maakt voor de bewoners die er wonen. U bent getoetst in hoeverre u uw plan hersenkundig kunt onderbouwen.
  Ook kunt u blijven inspelen op veranderende behoeften door regelmatig te kijken en te evalueren of het nog steeds een gunstige situatie is voor uw cliënten.
  U weet  collega’s /familie /leidinggevende te betrekken bij uw  plannen.
  U heeft kennis van de jongste inzichten in kleinschalig wonen en weet hoe die toe te passen met de BOM.

  Toetsing
  De cursus bestaat uit een opdracht die beoordeeld wordt. Er wordt beoordeeld op kennis van de BOM en hoe u dit toepast in uw plan/opdracht. De cursus wordt afgerond met een presentatie.

  Certificering
  U ontvangt een Certificaat als bewijs van deelname.
  Om in aanmerking te komen voor certificering dient de opdracht als voldoende te zijn beoordeeld.

  Kosten 
  Inclusief het boek de dag door met dementie van Anneke van der Plaats en Dick Kits. Certificering, koffie, thee, lunch en de syllabus
  €2,350,= inclusief BTW
  Gedurende twee jaar krijgt u korting op de cursus specialist Brein- Omgeving Methodiek.

  Planning 
  De cursus vereist een groepsgrootte van 10 leerlingen. 
  De cursus wordt eenmaal per jaar aangeboden.

  Data en plaats 
  De cursus wordt jaarlijks aangeboden op onze leslocatie Domus Locus.
  Start (Nog niet gepland)

  Lesdagen: datums in behandeling
  Lesdag 1: Maandag 
  Lesdag 2: Maandag 
  Lesdag 3: Maandag 
  Lesdag 4: Excursie   
  Lesdag 5: Maandag
  Lesdag 6: Maandag

  Terug naar Complete scholingsaanbod