De fysieke omgeving op basis van de moderne hersenkunde
Ontwerp & Advies – Architectuur,
Bouw en Inrichten van binnen en buitenruimten

De fysieke omgeving op basis van de moderne hersenkunde
Ontwerp & Advies – Architectuur,
Bouw en Inrichten van binnen en buitenruimten

Visiesessie met directie, management, architect, medewerkers

Aan de hand een door uw bureau of zorgorganisatie aangeleverde ontwerpschets van een te (ver) bouwen zorgproject, nemen omgevingsvormgever Sylvia de Koning en adviseur Jos Slutter u mee in de wereld van dementie. Tijdens deze dynamische bijeenkomst rijzen er vragen over tot nu toe gemaakte keuzes en welke consequenties deze hebben op het gedrag van bewoners en medewerkers.

Het doel is met alle disciplines rond een nieuwbouw, renovatie en inrichtingsproject een samenhangend  concept te realiseren. Het resultaat: een betere woon-, leef- en zorgomgeving waarin mensen met dementie optimaal kunnen functioneren en minder onbegrepen gedrag vertonen. De leefomgeving wordt als het ware een kompas voor het brein.

Meer informatie

QuickScan Brein Omgeving

Een QuickScan Brein Omgeving is bestemd voor woonzorgcentra voor mensen met dementie en andere vormen van hersenschade.  De woonkamer, de kale gang, de sanitaire ruimten… het kan anders, maar hoe?  Een kundige observator bezoekt uw locatie en observeert  het gedrag van de bewoners in relatie tot de leefruimten. Dit geeft inzicht in ‘gunstige’’ en ‘ongunstige’ omgevingsfactoren, die oorzaak kunnen zijn van onbegrepen  gedrag.  Op basis van de Brein Omgeving Methodiek™ wordt een onderbouwd en praktisch advies gegeven hoe de leefomgeving te verbeteren is.

Meer informatie

Advies en interieurontwerp

Gebouwen hebben een grotere invloed op de kwaliteit van leven en gedrag van mensen die zorg nodig hebben, dan op welke andere groep ook. Met de huidige kennis en ervaring zijn er grote effecten te bereiken door te kijken naar de continue wisselwerking tussen de invloed van de omgeving en de gebruiker.

De fysieke omgeving kan de gedragsmogelijkheden van een individu bepalen (en beperken).  Iemand met dementie heeft voornamelijk nog de beschikking over zijn intuïtie en emoties. Dit vraagt een geheel andere kijk op ontwerpen, bouwen en inrichten voor mensen met dementie.

Omgevingvormgever Sylvia de Koning en adviseur Jos Slutter zijn specialisten op dit gebied.

Meer informatie

Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie, een integrale benadering

In deze vierdaagse cursus wordt de werking van de hersenen zodanig  verwoord dat de cursist inzicht krijgt in wat dat voor nieuwe mogelijkheden biedt voor het eigen vakgebied.

Specialisten uit verschillende vakgebieden maken gezamenlijk duidelijk hoe belangrijk een integrale aanpak is bij de totstandkoming van een ‘supportive environment’.  De inhoud van de lessen en het uitvoeren van opdrachten stelt u in staat inzichten te vertalen naar uw eigen vakgebied.

Meer informatie

Ontwerpen van beleefgebieden

Beleven en bewegen

Een afwisselende en vertrouwde  omgeving stimuleert mensen met dementie tot doelgecht bewegen en ander gedrag.  Door het inrichten van interactieve beleefplekken in het verpleeghuis of thuis, bieden we een alternatief voor onrust en verveling. Hiermee verleiden we onrustige bewoners om hun aandacht te richten op  een aangenaam en bekend tafereel waardoor zij als vanzelf tot handelen komen.

Samen met medewerkers of familie creëert  ontwerper Sylvia de Koning  inspirerende beleefplek(ken).  Voor een optimaal resultaat, observeren we eerst de woonsituatie van de bewoner(s).

Meer informatie

Over ons

Dr. Anneke van der Plaats
Sociaal geriater, grondlegger Brein Omgeving Methodiek™

Drs. Erica van de Veerdonk
Sociaal gerontoloog, docent

Jos Slutter
Docent, adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH

Sylvia de Koning
Docent, Brein Omgevingsvormgever & adviseur nieuwbouw, renovatie PG

Lida Waterlander
Onderwijskundig adviseur en trainer

Jacqueline Rempt
Eigenaar dementie-winkel.nl

Ilja Kuijpers
Docent, Brein Omgeving Coach, actrice

Peter Peltzer
Docent, casemanager dementie, ggz verpleegkundige

Christa Roufs
Docent/trainer Brein Omgeving Methodiek, casemanager dementie, verpleegkundige

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.

Over ons

Dr. Anneke van der Plaats
Sociaal geriater, grondlegger Brein Omgeving Methodiek™

Drs. Erica van de Veerdonk
Sociaal gerontoloog, docent

Jos Slutter
Docent, adviseur Omgeving & Dementie en (N)AH

Sylvia de Koning
Docent, Brein Omgevingsvormgever & adviseur nieuwbouw, renovatie PG

Lida Waterlander
Onderwijskundig adviseur en trainer

Jacqueline Rempt
Eigenaar dementie-winkel.nl

Ilja Kuijpers
Docent, Brein Omgeving Coach, actrice

Peter Peltzer
Docent, casemanager dementie, ggz verpleegkundige

Christa Roufs
Docent/trainer Brein Omgeving Methodiek, casemanager dementie, verpleegkundige

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.