Visie: De neurowetenschappen geven aan dat gedrag van mensen met dementie sterk afhankelijk wordt van de omgeving. Oorzaak hiervan is het verlies van het denkvermogen. Is de omgeving ‘gunstig” (stressvrij voor het onderbrein), dan zal het gedrag ook gunstig zijn en omgekeerd. Een gunstige omgeving kan dus probleemgedrag voorkomen. Bovendien wordt het gedrag éénvormig en voorspelbaar: Er zijn veel gunstige omgevingsfactoren, die goed werken voor álle demente mensen.

De mens is “Born for Love”. Tot aan het eind van zijn leven is het geven en ondervinden van empathie het belangrijkste dat er is (Bruce Perry 2010).  Het BreinCollectief wil de vrees voor hersenaandoeningen tegengaan.  Dit doen we vanuit een empathische  grondhouding en door het toepassen van interventies gebaseerd op de hersenkunde.

clustomersMissie: Onze missie is om de hersenkunde te verbreiden.  Opdat de hele wereld weet, wat er in het hoofd van  mensen met een hersenaandoening omgaat. Hun leven en dat van hun verzorgers wordt  hierdoor aanzienlijk fijner. Tevens moet iedereen weten dat het gedrag dat “hersenpatiënten” vertonen, niet rechtstreeks uit hun hoofd komt. Het wordt gegenereerd door een omgeving die niet aangepast is aan hun cognitief vermogen. De omgeving jaagt hen angst aan, die uitgroeit tot dwangmatig, chaotisch, ongepast en eventueel agressief gedrag.

Wij zijn gegrepen door de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van hersenen en gedrag.  De puurheid en het totale samenspel tussen mens-brein-omgeving, leidt tot een passende aanpak van onbegrepen gedrag bij mensen met en hersenaandoening. Het gaat om dementie, verstandelijke handicap, beroertes,  NAH (niet aangeboren hersenletsel) ziekte van Parkinson, ziekte van Korsakow en persoonlijkheidsstoornissen.


Reacties

Visie & Missie — Geen reacties

Geef een reactie