naam

achtergrond2 

Scholing
Kennisverspreiding

 

Cursus Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek™.

U leert hoe u volgens de Brein-Omgeving Methodiek™ mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers kunt stimuleren om meer betrokken te zijn bij de zorg en begeleiding van mensen met dementie.

Klik hier voor meer informatie:

 

 

 

Basisopleiding ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’
volgens de Brein Omgeving Methodiek™ – ook  in-company

Deze cursus helpt deelnemers de omgeving van mensen met dementie te observeren en te bepalen welke veranderingen daarin kunnen worden aangebracht om het woon-leefklimaat te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie:

 

Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek™

U kunt teams coachen bij het bedenken en doorvoeren van veranderingen die nodig zijn om een gunstige omgeving voor ’t brein van mensen met dementie te creëren. U voert de eerste veranderingen door.

Klik hier voor meer informatie:

 

 

 

Tweedaagse cursus Zinvolle dagbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek™

Mensen met dementie zijn steeds minder goed in staat om zelf te bedenken wat zij zouden kunnen doen om de dag door te komen. ‘De grote verveling’ die zij hierdoor ervaren is een belangrijke oorzaak van niet begrepen (probleem)gedrag. Het aanbieden van zinvolle tijdsbesteding is daarom een heel belangrijk onderdeel van professionele zorg.

Klik hier voor meer informatie:

 

 

Cursus Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie

Klik hier voor meer informatie: