naam

achtergrond2

Persoonsgericht werken

In het concept Omgevingszorg spelen 4 elementen een bepalende rol. Dit zijn de fysieke omgeving, de kennis en kunde van de medewerkers, de dagbestedingsaspecten (rituelen van het dagelijks leven, ook wel werkprocessen genoemd) en de communicatie met elkaar en bewoners.

Samenhang

Deze onderdelen vormen tezamen een samenhangend geheel en zijn de pijlers waarop onderstaande veranderingstrajecten zijn gebaseerd. Belangrijk bij deze veranderingstrajecten is dat medewerkers zelf de noodzaak en urgentie van verandering ervaren, zelf gaan  nadenken en handelen. Daarnaast wordt  hun ervaringskennis van begin af aan benut  en  krijgen zij ruimte om te oefenen en daarvan te leren.

In dit verandertraject worden alle betrokken medewerkers al van begin af aan als volwaardige gesprekspartners gezien. Zij krijgen het vertrouwen en de ondersteuning van management en teamleiders om de afgesproken doelen te bereiken. Zo worden voorwaarden gesteld en optimale omstandigheden gecreëerd om de beoogde veranderingen te realiseren.

BreinCollectief ontwikkelde hiervoor twee opleidingen:

 

Basisopleiding ‘Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag’ volgens de Brein Omgeving Methodiek™ – ook  in-company.


Klik hier voor meer informatie:

 

 

 

Opleiding Brein Omgeving Coach volgens de Brein Omgeving Methodiek™ook in-company

 

Klik hier voor meer informatie: