naam

achtergrond2

Moderne Hersenkunde

omslag in denken

 

Anders waarnemen

Willen we écht iets kunnen betekenen voor mensen met hersenaandoeningen dan geldt: ‘eerst begrijpen, dan begrepen worden’. Dementerende mensen blijken namelijk hele andere dingen waar te nemen en te beleven dan wij soms veronderstellen. Dat vergt van ons een observerende blik en een omslag in denken.

Wat gebeurt er bij mensen die onophoudelijk roepen of eindeloos rondjes lopen? Of bij mensen die de hele dag op tafel liggen te slapen? Waar reageren ze zo sterk op? Welke spiegel houden ze ons voor? Onbegrepen (onaangepast) gedrag komt namelijk voort uit ongunstige prikkels. De Moderne Hersenkunde maakt ons daar wegwijs in.

Taal van dementie

Neurologisch gezien zijn ongebruikelijke gedragingen ‘verzoeken’ om gunstige prikkels. Op indringende en ongewone wijze geeft het brein aan dat de omgeving op dat moment niet voldoet. Het brein gaat dan impulsief op zoek naar de juiste prikkels. Mensen met dementie kunnen dit niet keren, juiste omgevingszorg wel. Om aan hun specifieke wensen tegemoet te kunnen komen, moeten we dan wel eerst ‘hun taal’, onze waarnemingen leren verstaan.

Toekomstperspectief

BreinCollectief kan u hierin verder helpen. Met kennis van de hersenkunde en direct toepasbare oplossingen vanuit de Omgevingszorg, geven wij handelingsperspectieven. Voor een eerste kennismaking met de visie en werkwijze van BreinCollectief: zie Lezingen / scholing

Meer over dementie >