naam

achtergrond2

Missie & visie

BreinCollectief beoogt een samenleving , die optimaal is afgestemd op mensen met dementie en andere vormen van hersenschade. Een dementie-empatische maatschappij waarin we, met elkaar, bijna als vanzelf veel beter kunnen functioneren. Daar een wezenlijke bijdrage aan leveren, is het hoogste doel van onze talentenorganisatie. Ieder lid van BreinCollectief brengt zijn/haar eigen specialisatie, de nodige kennis, kunde en ervaring in.

Samenspel

Wij bereiken dit door het delen van (wetenschappelijk onderbouwde) kennis over wat er in het hoofd van mensen met dementie omgaat. Het samenspel tussen mens –brein –omgeving, leidt tot een passende aanpak van onbegrepen gedrag bij mensen met hersenschade. Dit doen wij vanuit een integrale visie en aanpak.

mond

Gedrag en omgeving

Hoe meer het brein beschadigd is, des te meer het gedrag afhankelijk wordt van omgevingsinvloeden. Gedrag wordt meestal uitgelokt door een omgeving die niet aangepast is aan hun cognitief vermogen.
BreinCollectief schept een gunstige omgeving voor mensen met dementie en hun aangedane brein, waarin zij weer mens kunnen zijn.