shutterstock_1602011782Onze methodiek heet de Brein-Omgeving-Methodiek ofwel BOM™.  Deze is interdisciplinair ontworpen en is toepasbaar in alle situaties en voor alle soorten hersenaandoeningen. Het BreinCollectief heeft zodanige contacten onderling, dat de gezamenlijke kennis en inspiratie groter wordt dan die van ieder afzonderlijk.

Met andere woorden: het geheel is meer dan de som der delen. 

In de hersenkunde staan twee onderwerpen centraal:

  • Het gedrag van mensen met een hersenaandoening is te normaliseren door een gunstige omgeving: de fysieke leefruimte zoals architectuur, bouw, interieur, belevingsgebieden en buitenruimte, de wijze van zorg/hulp verlenen  én het creëren van een dagprogramma .
  • De kunst van het empathisch zijn vervult een belangrijke rol in de bejegening. Het vermindert angst en stress. Daardoor is de mens met het aangedane brein in staat tot het teruggeven van empathie.

De Brein Omgeving Methodiek, BOM™,  houdt in dat eerst de fysieke omgeving wordt aangepast. Hierdoor verdwijnt al een deel van het probleemgedrag. Vervolgens worden werkprocessen en bejegening in geoefend. Dan ontstaat er tijd voor de verzorgers om aangename activiteiten met de bewoners/gasten te doen. Deze aanpak vindt zowel in de zorginstelling plaats, als in de thuissituatie, dagbehandeling en dagopvang.

Wij leiden daartoe “coaches” op. Zij spelen een cruciale rol bij het borgen van de methodiek in de organisatie. De situatie veranderd zodanig dat de mens(en) met een hersenaandoening vooral doelgerichte, gunstige prikkels krijgen. Dit stelt hen in staat als vanzelf de dagelijkse gang van zaken intuïtief te begrijpen en overeenkomstig adequaat gedrag te vertonen. Met andere woorden: genormaliseerd gedrag.


Reacties

Methodiek — Geen reacties

Geef een reactie