Onze methodiek heet de Brein-Omgeving-Methodiek ofwel BOM ™®. Deze is interdisciplinair ontworpen en is toepasbaar in alle situaties en voor alle soorten hersenaandoeningen. Het Collectief heeft zodanige contacten onderling, dat de gezamenlijke kennis en inspiratie groter wordt dan die van ieder afzonderlijk. Met andere woorden: het geheel is meer dan de som der delen.

In de hersenkunde staan twee onderwerpen centraal:

De Brein Omgeving Methodiek, BOM™®, houdt in dat eerst de fysieke omgeving wordt aangepast. Hierdoor verdwijnt al een deel van het probleemgedrag. Vervolgens worden werkprocessen en bejegening in geoefend. Dan ontstaat er tijd voor de verzorgers om aangename activiteiten met de bewoners/gasten te doen. Deze aanpak vindt zowel in de zorginstelling plaats, als in de thuissituatie, dagbehandeling en dagopvang.

Wij leiden daartoe  “coaches” op. Zij spelen een cruciale rol bij het borgen van de methodiek in de organisatie. De situatie veranderd zodanig dat de mens(en) met een hersenaandoening vooral doelgerichte, gunstige prikkels krijgen. Dit stelt hen in staat als vanzelf de dagelijkse gang van zaken intuïtief te begrijpen en overeenkomstig adequaat gedrag te vertonen. Met andere woorden: genormaliseerd gedrag.

N.B. Het BreinCollectief ontwikkelt momenteel een kwaliteitslabel.

Alle hieronder genoemde interventies –architectuur, bouw en inrichting, werkprocessen en dagactiviteiten-  kunnen tezamen, maar ook delen ervan of apart, bij ons worden aangevraagd. Deze educatie wordt afgestemd op uw situatie en uw participatie daaraan wordt van te voren besproken. De onderdelen behelzen o.m.

Voor aanvragen en alle andere vragen kunt u e-mailen naar het secretariaat