Visie

De mens is “Born for Love”*. Tot aan het eind van zijn leven is het geven en ondervinden van empathie het belangrijkste dat er is.  Het BreinCollectief wil de vrees voor hersenaandoeningen tegengaan.  Dit doen we vanuit een empathische grondhouding en door het toepassen van interventies gebaseerd op de hersenkunde. ~Anneke van der Plaats *Bruce Perry 2010

Missie

Onze missie is om de hersenkunde te verbreiden. Opdat de hele wereld weet, wat er in het hoofd van mensen met een hersenaandoening omgaat. Hun leven en dat van hun verzorgers wordt  hierdoor aanzienlijk fijner. Tevens moet iedereen weten dat het gedrag dat “hersenpatiënten” vertonen, niet rechtstreeks uit hun hoofd komt. Het wordt gegenereerd door een omgeving die niet aangepast is aan hun cognitief vermogen. De omgeving jaagt hen angst aan, die uitgroeit tot dwangmatig, chaotisch, ongepast en evt agressief gedrag.

Wij zijn gegrepen door de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van hersenen en gedrag. De puurheid en het totale samenspel tussen mens-brein-omgeving, leidt tot een passende aanpak van onbegrepen gedrag bij mensen met en hersenaandoening. Het gaat om dementie, verstandelijke handicap, beroertes, NAH (niet aangeboren hersenletsel) ziekte van Parkinson, ziekte van Korsakow en persoonlijkheidsstoornissen.

Voor het BreinCollectief ~Dr. Anneke van der Plaats