Oorsprong

De aanleiding voor Anneke van der Plaats om de neurowetenschappen te gaan bestuderen, waren de verhalen die hersenpatiënten zelf vertelden over hun belevenissen. Door de ontmoeting met Prof. Dr. A.Cools werden veronderstellingen over wat hersenpatiënten willen en vinden weerlegd. Er kwam  een prachtig model te voorschijn van het “normale” brein en het aangedane brein.

De eenvoud en het samenspel tussen mens-brein-omgeving in zijn totaliteit, leidt tot een integrale theorie en aanpak van onbegrepen gedrag bij mensen met een hersenaandoening. De snelle ontwikkeling van het hersenonderzoek, brengt steeds weer nieuwe aspecten aan het licht. Het bestuderen van de hersenkunde en die om te werken naar gedrag in de geriatrie, de dementie, de verstandelijke beperkingen, de psychiatrie en NAH, leverde passende non-medicinale interventies op. Deze voorkomen - en laten z.g. probleemgedrag verdwijnen.

De animatie op onze homepage geeft u in het kort inzicht en kennis van de hersenkunde.

Links:

Dementie-winkel
Alles voor een stimulerende leefomgeving
www.dementie-winkel.nl

Centrum voor Consultatie en Expertise 
Voor mensen met een bijzondere zorgvraag
www.cce.nl

Stichting Dementiewijs
www.dementiewijs.nl

PAO Heijendael UMCN 
Nascholingsinstituut geneeskunde en zorg
www.vumc.nl

De herbergier
Wonen voor mensen met geheugenproblemen 
www.herbergier.nl

IDé Innovatiekring Dementie
www.innovatiekringdementie.nl

Kennisplein Zorg voor Beter
www.zorgvoorbeter.nl/dementie

Stichting Diaphora
Woonvoorziening en dagopvang voor mensen met dementie
www.stichting-Diaphora.nl

Alzheimer Nederland
www.alzheimer-nederland.nl

Kenniscentrum Aedes - Actis
Wonen met zorg
www.kenniscentrumwonenenzorg.nl

Vilans Licht voor ouderen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl

Egbert Keen
Lichtadviseur/specialist zorg
www.egbertkeen.nl

Bouwcollege
Signaleringsrapport Voorzieningen jong dementerenden
www.bouwcollege.nl (/Pdf/zorg)

SWIZ 
Stichting welbevinden en interieur in Zorginstellingen
www.swiz.nl

Zintuigactivering
de herinneringskist enz.
www.animators.be