naam

achtergrond2 

Nieuws
dr. Anneke van der Plaats

Lieve mensen,

Na vele jaren van lezingen en cursussen heb ik om gezondheidsredenen besloten te stoppen met mijn werkzaamheden. Sinds een tijdje word ik geobserveerd en onderzocht op vermoeden van dementie. Ik wacht momenteel nog op een second opinion.

Dierbare collega’s van het BreinCollectief zetten mijn gedachtegoed en dit mooie werk voort. Ze zijn kundig, innovatief en vooral ook creatieve denkers. Van harte beveel ik hen aan voor lezingen, cursussen, adviezen, observaties en alle andere werkzaamheden die zij verrichten in het belang van mensen met  dementie.

‘’Onze gezamenlijke wens is een dementie – empathische – samenleving’’.
Ik dank u voor alle belangstelling en goede wensen . Te zijner tijd hoort u weer van mij via deze website.

Ik wens u nog veel inspiratie toe samen met ‘’mijn BreinCollectief’’,  Lida, Jos, Erica, Jacqueline en Sylvia.
Uw aanvraag voor een lezing, presentatie of workshop kunt u sturen naar info@breincollectief.nl.

Hartelijke groet, Anneke van der Plaats.

Het BreinCollectief met een wakkere kijk op de wondere wereld van dementie. Door steeds de wetenschappelijke literatuur bij te houden ontstaan er fonkelnieuwe inzichten. Tegelijk inspireert de praktijk van alledag ons om het leven van mensen met dementie en familieleden te verbeteren, zowel thuis als in het verpleeghuis. Samen met veel zorgorganisaties  zijn we ervan overtuigd dat het beter kan en anders moet.

Onze nieuwste cursussen:

’Ontwerpen, bouwen en inrichten voor dementie’’, een integrale benadering.

Cursus Familieparticipatie volgens de Brein-Omgeving Methodiek™.

Tweedaagse cursus Zinvolle dagbesteding volgens de Brein Omgeving Methodiek™

Als BreinCollectief blijven we ons onverminderd inzetten voor een dementie – empatische – samenleving, zowel in Nederland als België.