naam

achtergrond2 

Omgevingszorg

 

Dr. Anneke van der Plaats ontwikkelde Omgevingszorg: een totaalvisie op de invloed van de omgeving op gedrag en welzijn van mensen met dementie. 

 

De omgeving bestaat uit:

  • de fysieke omgeving: architectuur, de bouw en inrichting van het gebouw, de huiskamers, de buitenruimte, sanitaire ruimtes, de gangen, beleefplekken, licht en geluid;
  • werkprocessen: de broodmaaltijd, de warme maaltijd, tijdsbesteding, dagstructuur en zingeving;
  • communicatie en bejegening van – en met mensen met dementie en collega’s.

 

Prikkelverwerking

Mensen met dementie worden in toenemende mate afhankelijk van prikkels uit de omgeving. De prikkelverwerking in het brein is verstoord. Hierdoor kan iemand zijn gedrag niet meer uit zichzelf sturen.  Het gedrag van mensen met dementie wordt dan ook volledig bepaald door de omgeving. En aan die omgeving is heel  veel  te doen.

Omgevingszorg is dus een totaalconcept. Deskundigen van BreinCollectief kijken naar de omgeving als geheel in plaats van geïsoleerde feiten en  onderdelen. Aanpassingen, veranderingen op het gebied  van wonen, zorg en welzijn worden dan ook altijd in samenhang met elkaar toegepast.

Vanuit dit concept is een aanbod van elkaar aanvullende diensten samengesteld.