naam

achtergrond2 

Omgevingszorg

een totaalvisie op de invloed van de omgeving op gedrag en welzijn van mensen met dementie.

Dr. Anneke van der Plaats:

“De Brein Omgeving MethodiekTM (BOM) biedt een handelingsperspectief voor professionals en mantelzorgers.”